Home

Nieuws

Grondwaterstand in hoger gelegen gebied zeer laag

De grondwaterstanden zijn over het algemeen redelijk hersteld, maar in hoger gelegen gebieden is dit niet het geval. Waterbeheerders houden de situatie scherp in de gaten.

De grondwaterstanden zijn op sommige plekken weer op een gemiddeld niveau. Dit is vooral in hoger gelegen gebieden anders: plaatselijk is de grondwaterstand ‘zeer laag’. Dat blijkt uit de eerste droogtemonitor van 2019.

Deze is opgesteld aan het begin van de maand, zodra er weer dreiging van een watertekort is, komt de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) met een nieuwe update. Daarvoor is nu nog geen aanleiding.

Neerslagtekort loopt op tot 31 mm

De kans op een situatie met een watertekort is klein, concludeert de LCW. Het KNMI is weer begonnen met het monitoren van de verdamping en neerslag. De verwachting voor de komende 15 dagen is dat het neerslagtekort gemiddeld zal oplopen tot 31 mm.

De Unie van Waterschappen meldt dat de aanvoer van water in de grote rivieren normaal is. Dat is een positief vooruitzicht voor het aankomende beregeningsseizoen, aangezien de meeste beregeningsverboden worden afgekondigd voor het gebruik van oppervlaktewater.

Lees verder onder de foto

Beregenen van bieten tijdens de droogte van 2018. Dat extreem droge jaar wordt als uniek beschouwd. - Foto: Hans Prinsen
Beregenen van bieten tijdens de droogte van 2018. Dat extreem droge jaar wordt als uniek beschouwd. - Foto: Hans Prinsen

Waterschappen alert

De afgelopen maanden heeft het goed geregend. In het oosten van het land, waar het water hard nodig was vanwege een hardnekkig neerslagtekort vorig jaar, was het gemiddeld een stuk natter. In de hoger gelegen gebieden houden waterschappen de grondwaterstanden extra goed in de gaten. Waterschap De Dommel heeft als enige een beregeningsverbod op grasland ingesteld in een paar gebieden. Dit is vooral vanwege watergevoelige natuurgebieden.

Verbod gebruik grondwater weinig zinvol

Behalve rondom dergelijke gebieden is het instellen van een verbod op het gebruik van grondwater door boeren weinig zinvol. Volgens een woordvoerder van de Unie van Waterschappen is dit vooral omdat de oppompingen door boeren maar een klein deel van het totale grondwatergebruik vormen.

De Beleidstafel Droogte concludeert dat sommige drinkwaterbedrijven afgelopen zomer over hun limiet zijn gegaan. Een oplossing hiervoor wordt gezocht. Het advies van de beleidstafel is om onderzoek te doen naar een scenario waarin 2 jaren achter elkaar zich een (extreem) droge zomer voordoet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport moeten daar mee aan de gang.

Droogte van vorig jaar uniek

De huidige lage grondwaterstanden zijn nog geen reden om te vrezen dat dit scenario dit jaar zich al voordoet. De droogte van vorig jaar wordt nog altijd beschouwd als een unieke situatie door klimaatdeskundigen. De grafiek van het KNMI die het neerslagtekort weergeeft, laat alweer eenzelfde trend zien als in de drogere jaren, maar dit zegt nog weinig over de rest van het jaar.

Stowa, het kennisinstituut voor waterschappen, ziet graag dat mensen hun ervaringen met de droogte delen. Verhalen van overheden, waterschappen, maar ook van boeren en burgers, worden verzameld om hier lessen uit te trekken.

Of registreer je om te kunnen reageren.