Home

Nieuws 4 reacties

Flexibiliteit gevraagd voor blijvend grasland

De Europese regels voor blijvend grasland moeten op de schop, omdat ze contraproductief werken. Tijdens de vergadering van Europese landbouwministers, maandag in Luxemburg, hebben verschillende landen daarvoor gepleit.

De Duitse landbouwminister Julia Klöckner kwam met een concreet voorstel om bestaand, blijvend grasland op een peildatum vast te leggen en voor de gronden die daar niet onder vallen een flexibeler systeem te hanteren. Klöckner beredeneert dat boeren hun grasland wel moeten omploegen om niet het risico te lopen dat hun grond na 6 jaar als blijvend grasland wordt aangemerkt, dat niet meer mag worden omgeploegd. “We moeten regelingen die contraproductief werken voor het milieu afbouwen”, zei Klöckner. “We mogen het in het landbouwbeleid niet opnieuw meemaken dat grasland na 4,5 jaar moet worden omgeploegd om te voorkomen dat het permanent grasland wordt. Ik vind dat er een peildatum moet komen. Permanent grasland wat daarvoor bestond is dan beschermd en voor het andere grasland is het dan flexibel.”

De Duitse landbouwminister Julia Klöckner - Foto: ANP
De Duitse landbouwminister Julia Klöckner - Foto: ANP

De Duitse minister kreeg bijval van verschillende andere lidstaten, waaronder Slovenië, Letland en Portugal. De regels voor blijvend grasland nopen ook graslandeigenaren in Nederland hun grond te scheuren, om niet het risico te lopen dat hun grond de status krijgt van blijvend grasland en daardoor niet meer omgeploegd mag worden. Doel van de Europese regeling is om zoveel mogelijk organische stof in de grond op te slaan, wat onder andere effect heeft op de CO2-huishouding in het kader van het klimaatbeleid. Behoud van grasland draagt ook bij aan biodiversiteit en verbetering van het bodemleven.

Areaal blijvend grasland mag niet veel kleiner worden

Volgens Europese afspraken mag het areaal blijvend grasland niet (teveel) krimpen. Nederland kijkt op nationaal niveau naar de omvang van het areaal. Als het areaal grasland meer dan 5% afneemt ten opzichte van 2012 dan voert Nederland een omzetverbod en een herstelplicht in. In Nederland is overigens sinds vorig jaar sprake van een lichte toename van het areaal blijvend grasland.

De regels voor blijvend grasland zijn in Natura2000-gebieden anders dan daarbuiten. Binnen de natuurgebieden is blijvend grasland beschermd. Daar geldt een ploegverbod. De Kroatische landbouwminister heeft problemen met die regel, omdat 37% van het Kroatische grondgebied uit Natura2000-gebieden bestaat.

Landbouwminister Carola Schouten bepleitte in de vergadering van landbouwministers om in elk geval contraproductieve regels uit de voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te schrappen. Ze zei verder voorstander te zijn van het belonen van boeren voor de verlening van maatschappelijke diensten, liever dan het straffen van boeren die daar niet aan voldoen. Volgens haar werkt de wortel beter dan de stok.

Laatste reacties

 • Gerd

  Hoeveel grasland verdwijnt er elk jaar door handel en wegenbouw? Hoe ziet dat eruit in NL met compensatieoppervlakken?

 • melkveehouder .

  De peildatum hebben we in Nederland in het verleden duidelijk vastgelegd. Het zou niet netjes zijn om deze nu weer aan te passen.

  Dan kunnen we voor het fosfaatplafond óók een andere datum gaan kiezen.

 • gerben5

  Je moet dat grasland wel allemaal kort houden met de stiga, paar koeien houden is uit den boze

 • farmerbn

  Ontsla ook direct die mensen die die achterlijke regel hebben ingevoerd. Voor dat je het weet verzinnen ze weer zoiets achterlijks.

Of registreer je om te kunnen reageren.