Home

Nieuws 9 reacties

CBb: intrekken fosfaatrechten jongvee is onterecht

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is te zuinig geweest met toekennen van fosfaatrechten.

LNV had reeds toegekende fosfaatrechten voor vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar op vleesveebedrijven niet mogen terughalen. Tot dat oordeel komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in 3 uitspraken. Deze 3 uitspraken zijn de eerste van enkele honderden jongveeprocedures die nog liggen te wachten op behandeling.

Uitleg definitie ‘melkvee’ te beperkt

Volgens het CBb komt de definitie voor jongvee ouder dan 1 jaar in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee niet overeen met de definitie in de Meststoffenwet. Minister Schouten krijgt 6 weken de tijd een nieuwe beslissing te nemen, daarbij rekening houdend met de 3 uitspraken van het CBb.

Ook voor vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar, dat na de peildatum is geslacht zonder een kalf te hebben gekregen, geldt dat het valt onder de categorie ‘melkvee’. Volgens het CBb is de definitie voor ‘melkvee’ uit de Meststoffenwet ook voor deze dieren van toepassing en dienen voor die dieren fosfaatrechten te worden toegekend.

3 uitspraken

In de eerste uitspraak gaat het om een veehouder die op de peildatum van 2 juli 2015 20 stuks jongvee had ouder dan 1 jaar. Daarvan werden 18 dieren geslacht voordat ze gekalfd hadden. In de tweede uitspraak gaat het om een veehouder die maar voor 12 van zijn 17 jongveedieren ouder dan 1 jaar op de peildatum fosfaatrechten kreeg toegekend. In de derde uitspraak gaat het om een veehouder die alle fosfaatrechten voor zijn 7 stuks jongvee kwijt raakte omdat de dieren werden geslacht voordat ze gekalfd hadden.

Definitie jongvee ouder dan 1 jaar

Volgens de Beleidsregel fosfaatrechten waar het ministerie tot nu toe mee werkt, valt dit jongvee alleen onder het begrip melkvee voor zover het ‘vrouwelijk’ en ‘voor de melkveehouderij’ is, of is ‘bestemd om zoogkoe te worden’. De tekst van de Meststoffenwet is echter duidelijk, stelt het CBb: onder jongvee van 1 jaar en ouder vallen alle runderen van 1 jaar of ouder, inclusief overig vleesvee, behalve roodvleesstieren en fokstieren. Uit niets blijkt dat jongvee dat niet valt onder de definitie in de Beleidsregel een roodvleesstier of fokstier is.

Wetgever heeft herhaaldelijk bevestigd dat een deel van het jonge vleesvee juist wel onder de definitie van melkvee valt

Het CBb wijst LNV in de uitspraak ook nog fijntjes op de eigen interpretatie van jongvee in het verleden als het om de Meststoffenwet ging. CBb: ‘De wetgever heeft herhaaldelijk bevestigd dat een deel van het jonge vleesvee, namelijk dieren in de categorieën 101 en 102, juist wel onder de definitie van melkvee valt.’

CBb: begrip ‘jongvee’ is helder

Ook het argument van LNV dat het begrip jongvee onduidelijk zou zijn de Meststoffenwet, schuift het CBb terzijde: ‘dat blijkt niet uit de wetsgeschiedenis’. Bovendien had in het geval van onduidelijkheid de wetgever er voor moeten kiezen de wet aan te passen en niet via een Beleidsregel de wet bij te sturen.

Dat er sprake zou zijn van staatssteun als de interpretatie ruimer zou worden dan in de Beleidsregel mogelijk is, zoals LNV stelde op de zitting, scoort ook niet bij het CBb. De Meststoffenwet hoeft volgens het College niet op deze beperkte manier te worden uitgelegd, omdat er anders sprake zou zijn van ontoelaatbare staatssteun.

Laatste reacties

 • kanaal

  goed nieuws, eindelijk.

 • Attie

  De fosfaatbank blijft voorlopig nog dicht waarschijnlijk..

 • schooteind1

  Of dit zo'n goed nieuws is weet ik niet. Uiteindelijk worden er geen fosfaatrechten bijgetoverd. Dus wat de een er bij krijgt moet de ander weer inleveren.
  Als we daarbij de overschrijding van het stikstofplafond nog eens meerekenen, moeten we niet heel verbaasd zijn als er nog eens een generieke korting krijgen.
  Verwacht in ieder geval geen coulance van deze minister.

 • arjangeenen

  Stelsel klopt voor geen meter en de sector is de dupe. Weer of nog steeds onduidelijkheid. Wat een drama.

 • GerritLozeman

  dan is er nu maar een oplossing varkensrechten gedeeltelijkomzetten naar rundveefosfaat

 • Vhouder

  hozo gerrit kunt beter varkens gaan houden

 • melkveehouder .

  @schooteind1. Ik meen me te herinneren dat volgens LTO vleesvee een eigen plafond had. En daar hoorde ook het jongvee voor de vleesveehouderij bij. Althans, zo is het ook door LNV (in een later stadium uitgelegd).

 • farmerbn

  En dat noemt zichzelf het beste jongetje van de klas. Hij blijft eerder een jaar zitten en iedereen lacht hem uit. Het is voor veel boeren een drama en ik heb er veel medelijden mee.

 • zoogkoeienbedrijf

  Het blijft een schamele vertoning, juridische was het voor LNV al lang duidelijk dat ze dit niet overeind konden houden, maar tegen beter weten in, laten ze veel partijen onnodig veel kosten maken en in onzekerheid verkeren. Het is een verschrikkelijk gedroeg het stelsel van fosfaatrechten, grondgebondenheid was en blijft nog steeds het enige gerechtvaardigd stelsel.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.