Home

Nieuws 4 reacties

CBb: geen POR voor 93 veehouders

93 pluimvee- en varkenshouders zijn definitief hun ontheffingen in het kader van de POR (Regeling Ontheffing Productierechten) kwijt.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verklaart hun beroepsprocedure tegen het beëindigen van de ontheffingen ongegrond.

De pluimvee- en varkenshouders hoefden met de POR-ontheffingen bij uitbreiding van hun bedrijf de helft van de benodigde dierrechten aan te schaffen; voor de andere helft kregen zij ontheffing, mits de mest volledig verwerkt werd. In 2017 besloot de overheid de POR-regelingen (uit 2006 en 2015) niet te verlengen.

Besluit minister is redelijk

3 CBb-rechters oordeelden dinsdag 9 april dat het redelijk is dat de minister verzoeken van de 93 veehouders om de regelingen alsnog te verlengen heeft geweigerd. Volgens het CBb is de verwachting van de varkens- en pluimveehouders dat de dierrechten zouden verdwijnen en dat zij na afloop van hun ontheffing niet meer over die dierrechten hoefden te beschikken, niet gerechtvaardigd. De looptijd en einddatum van de ontheffingen zijn vanaf het begin duidelijk geweest, oordeelt de rechtbank. Dat het einde van de looptijd gelijk viel met de evaluatiedatum van het rechtenstelsel, betekent niet automatisch dat de regeling verlengd zou worden als het rechtenstelsel zou blijven bestaan.

Wel of niet deelnemen aan POR is keuze ondernemer

De rechters concluderen dat de keuze om wel of niet deel te nemen aan de POR-regelingen een ondernemerskeuze geweest. “Zij waren niet verplicht om aan deze regelingen deel te nemen, en de regelingen zijn niet bedoeld om alle investeringsrisico’s bij de varkens- en pluimveehouders weg te nemen”, zo staat er in de uitspraak.

Nadelige financiële gevolgen niet helder

De rechtbank vindt het terecht dat het ministerie het behoud van de derogatie (van de Europese Commissie, om meer mest te mogen uitrijden) en het naleven van de fosfaatplafonds zwaarder weegt dan de gevolgen voor de betrokken pluimvee- en varkenshouders. Bovendien geven de rechters aan dat geen van de pluimvee- of varkenshouders precies heeft duidelijk gemaakt welke nadelige financiële gevolgen zij ondervinden. “De ter zitting – meer in algemene zin – toegelichte financiële voor- en nadelen die met deze keuze samenhangen behoren tot het normale bedrijfsrisico van de pluimveehouders”, stelt het CBb.

Bekijk hier een serie Boerderij-artikelen die (deels) over de POR-regeling gaan.

Laatste reacties

 • eenvoudige boer

  Op zich mogen ze nog niet klagen, ze hebben wel 3 jaar lang gratis rechten gehad.
  Degenen die uitgeloot zijn, maar ook aan de voorwaarden voldeden hebben niks gehad. Eigenlijk een waardeloos systeem zo'n loterij. Iedereen een percentage van het geheel was veel eerlijker geweest.

 • Almagro

  Veel klagende pluimveehouders hebben zelfs 10 jaar gratis rechten gehad. Bij het aangaan van de regeling wisten ze ook exact de einddatum van de regeling. De meeste klagers hebben tegen beter weten in nooit geld terug gelegd voor aanschaf rechten bij afloop van de regeling. Anders dan de winnaars van de rechten loterij hebben de overige pluimveehouders gewoon moeten betalen bij uitbreiding en zo zal het ook blijven. Als er al iets gaat wijzigen dan is dat een korting op de bestaande rechten wanneer de klimaatdoelen niet worden gehaald. Triest maar helaas denk ik, voor alle sectoren geld dat de top is geweest. Vanaf nu alleen maar minder aantallen. Of dit uiteindelijk ook minder boeren-inkomen zal op leveren zal de tijd leren.

 • Maas1

  @Almagro van achteren kijk je een koe in zijn kont,luid het.
  Ik zie het anders als je zelf je mestplaating voor de komende 12 jaar rond hebt wordt je vriendelijk verzocht om ff enkele tonnen af te tikken voor de koeien boer die graag wat meer stront op zijn land wil plaatsen,en gevraagd heeft aan Brussel om dat handen en voeten te geven.Dus als je zelf je mestplaatsing op orde hebt,kun je ook nog die van een andere sector financiëel aan bijdragen.
  Natuurlijk willen ze de klimaat doelen halen gevolg generieke korting op korting op korting.Leuk he zo ruimen ze boeren je speelt ze tegen elkaar uit en je laat ze elkaar weg saneren.Verdeel en heers.Leuker kunnen ze het niet maken wel makelijker!

 • fietskip

  Lees voor de grap maar eens de betekenis van een pluimveerecht op wikipedia!

Of registreer je om te kunnen reageren.