Home

Nieuws 1 reactie

Bijna 18.000 bedrijven doen aan derogatie mee

Dit jaar maken 17.904 bedrijven gebruik van de derogatie voor de nitraatrichtlijn. Het aantal derogatiebedrijven is ten opzichte van 2018 licht gedaald.

Dat aantal kan nog iets toenemen, omdat een aantal aanmeldingen door technische problemen later is binnengekomen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarmee is het aantal derogatiebedrijven ten opzichte van 2018 licht gedaald. Destijds meldden zich 17.993 bedrijven aan voor derogatie.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, schrijft dat enkele tientallen ondernemers hebben gemeld dat ze niet tijdig een aanvraag hebben kunnen doen vanwege technische problemen. RVO.nl heeft die meldingen in behandeling.

Verlenging huidige derogatie met 2 jaar

De minister schrijft dat ze druk bezig is om de verleende derogatie met 2 jaar te verlengen. Daarvoor moet Nederland aan de Europese Commissie duidelijk maken dat de mestfraude goed wordt aangepakt en dat er zicht is op een goed digitaal systeem waarmee mesttransporten zijn te volgen. Tegelijk moet de sector deze zomer een certificeringssysteem op orde hebben, dat ook al werkt.

Als Nederland aan de voorwaarden voldoet, is op zijn vroegst eind dit jaar duidelijk of de huidige derogatie wordt verlengd met 2 jaar.

Verwerkte dierlijke mest als kunstmestvervanger

De Europese Commissie is ondertussen bezig met een onderzoek naar de inzet van verwerkte dierlijke mest als kunstmestvervanger. De interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, het Joint Research Centre, doet dat onderzoek. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de pilot Kunstmestvrije Achterhoek waar dit jaar 75 en volgend jaar 150 bedrijven hoogwaardige meststoffen van dierlijke oorsprong gebruiken als kunstmest.

De Europese Commissie zal naar verwachting volgend jaar een voorstel doen voor een richtsnoer bij de Nitraatrichtlijn, op basis waarvan hoogwaardige meststoffen uit dierlijke mest als kunstmestvervanger mogen worden ingezet. Het kan dan nog tot 2021 duren voordat dat voorstel ook daadwerkelijk in de praktijk kan worden uitgevoerd.

In 2022 moet het nieuwe actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn van kracht worden. Op basis daarvan zou dan opnieuw een derogatie kunnen worden verleend.

Aanpak nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebied

Ondertussen zijn verschillende provincies in samenwerking met LTO Nederland, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en LNV en drinkwaterbedrijf Vewin aan de slag om de nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebieden aan te pakken. De minister geeft aan dat er nog niet voldoende agrarische bedrijven deelnemen. “Met iedere deelname vergroten individuele bedrijven de reële kans dat de nitraatconcentraties lager worden in het grondwaterbeschermingsgebied waarin hun bedrijf is gevestigd. Als de aanpak onvoldoende perspectief biedt, zullen maatregelen genomen worden, die ook op bedrijfsniveau gevolgen kunnen hebben.

Eén reactie

  • Jeannettedekker@hotmail.com

    Wij hebben een grondgebonden bedrijf en kunnen dus niet aan derogatie meedoen,we zouden al dat gras niet aan onze koeien kwijt kunnen. En verkopen is bij gras onmogelijk. Dus helaas pindakaas. Zo zijn er vele tegenstellingen,voldoe je aan het ene loop je vast bij het andere. In 2015 had ik wel 80 procent grasland en had mijn zoon de akkerbouw tak onder zijn hoede,en jawel 8,7 procent gekort,niet grondgebonden.

Of registreer je om te kunnen reageren.