Home

Nieuws

BMF wil snellere actie tegen geurhinder

De Brabantse Milieufederatie (BMF) pleit voor snellere actie tegen geurhinder in de veehouderij.

Dat meldt de Brabantse Milieufederatie in een reactie op het rapport van de Commissie Geurhinder Veehouderij (CGV). De milieufederatie is content dat het ministerie van I&W er nu aandacht aan besteedt, maar vindt toch dat het sneller moet.

Meetbaarheid geuremissie

De CGV is het vooral niet eens met het argument van de minister om metingen van geuremissies op te schuiven. Dit is volgens de minister namelijk nog niet effectief en is er eerst fundamenteel en technisch onderzoek nodig. Volgens directeur van BMF Joris Hogenboom bestaat er al een meettechniek en is die ook al toegepast in de pilot Continue geurmetingen varkensbedrijven als basis voor alternatieve systematiek vergunningen van provincie Noord-Brabant. “Dit vergt alleen nog doorontwikkeling en daarmee moet haast gemaakt worden. De verantwoordelijkheid om burgers te beschermen tegen stankoverlast ligt bij de overheid”, aldus Hogenboom.

Afschaffen 50/50-regeling

Daarnaast pleit BMF voor het afschaffen van de 50/50-regeling. Een belangrijke maatregel die ontbreekt in de brief van de minister, volgens het BMF. “De regeling zorgt ervoor dat boeren die stankoverlast veroorzaken en deze deels reduceren, de helft van die reductie mogen gebruiken om uit te breiden. Deze bedrijven hebben geen verplichting om onder het stankplafond te komen en mogen door de regeling ook boven het stankplafond nog steeds uitbreiden”, aldus het BMF.

Of registreer je om te kunnen reageren.