Home

Nieuws 5 reacties

Af van middelengebruik, op naar weerbaar gewas

Het roer moet om bij de gewasbescherming. Het accent moet komen op veredeling van gewassen die bestand zijn tegen ziekten, plagen en klimaatverandering.

“We moeten af van de discussie over welke middelen wel of niet toegelaten moeten worden en we moeten toe naar weerbare teelten”, zegt minister Carola Schouten, die volgende week haar visie over de gewasbescherming naar de Tweede Kamer stuurt. De minister zegt dat de visie die zij nastreeft een omslag in denken vereist. “Hoe zorg je dat je een gewas weerbaar maakt, zonder dat je zaken met allerlei middelen moet gaan bestrijden?” Dat vereist niet alleen een verandering van denken over het middelengebruik, “maar het heeft ook met de weerbare bodem te maken.”

Discussie aangaan over nieuwe veredelingstechnieken

In Europa moet Schouten dan de discussie aangaan over nieuwe veredelingstechnieken zoals CRISPR-Cas. “Wij betreuren dat Europa nu de deur dichtgegooid lijkt te hebben voor CRISPR-Cas”. Die discussie moeten we echter wel voeren, niet alleen in verband met gewasbeschermingsmiddelen en het weerbaar maken van planten. Het gaat bijvoorbeeld ook over wat het klimaat met gewassen doet. Als je dan van tevoren zegt dat we gewassen niet in Europa toelaten, die met CRISPR-Cas zijn vormgegeven, dan krijg je ook geen vooruitgang op dat punt.”

Discussie verhardt

Minister Schouten heeft eerder deze week samen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) gesprekken gevoerd moet omwonenden en gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, naar aanleiding van het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Schouten geeft aan dat zij de zorg van omwonenden begrijpt. Ze ziet ook dat de standpunten van de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen en omwonenden steeds meer tegenover elkaar komen te staan. “Ik merk dat die discussie zich steeds meer verhardt”, aldus de minister.

Op 2 plekken het gesprek aan

Schouten zegt dat ze op 2 plekken het gesprek aangaat naar aanleiding van het RIVM-onderzoek. Aan de ene kant moeten de effecten van de opstapeling van stoffen in Europa betrokken worden bij de toelating van werkzame stoffen. Aan de andere kant gaat Schouten het gesprek aan met het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden om te zien of en hoe het Ctgb de resultaten van het RIVM-onderzoek kan betrekken bij de toelating van middelen in Nederland.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Het moet vooral gaan hoe we ongewenste producten van buiten Europa verbieden om hier op de markt te komen. Daarna pas gaan praten over minder middelen in Europa. Zolang de politiek niet deze volgorde wil hanteren gaat het niet lukken. Jaag je alleen je Europese boeren weg en importeer je toch nog ongewenste middelen.

 • kleine boer

  precies farmerbn

 • Trot

  Gaat niet om de middelen maar hoe krijg minder boeren!

 • eltjo.huizenga1

  Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen hebben geen onaanvaardbare (neven)effecten op mens, dier of milieu (noch acuut, noch chronisch) en helpen de boer - mits door hem toegepast volgens voorschrift - om voor ons gezonde en veilige voedsel-, vezel- en voerproducten te produceren, waarmee ie een behoorlijke boterham kan verdienen, waarom "moet het roer dan om" m.a.w. welk doel dien je dan? We moeten niet alleen af van de discussie over welke middelen wel of niet toegelaten moeten worden, maar we moeten ook stoppen met het net doen alsof de huidige gewasbeschermingspraktijk drastisch op de schop moet. We hebben nog nooit zo gezond geleefd, onze voeding is nog nooit zo gezond geweest, we hebben nog nooit zoveel op wetenschap gebaseerde kennis gehad van gewasbeschermingsmiddelen, boeren en tuinders hebben nog nooit zo duurzaam gewerkt als vandaag de dag en we zijn als samenleving en als consumenten gezonder, gelukkiger en rijker dan ooit. Misschien zit het hem wel in het laatste... dat we het ons door de rijkdom kunnen veroorloven om van feitelijke non-problemen, problemen te maken omdat de 'echte' problemen allemaal zijn opgelost... We kunnen en moeten het steeds beter willen doen, dus moeten we blijven investeren in verdere verduurzaming van de landbouwsector in het algemeen en de gewasbescherming in het bijzonder (en daarmee gewassen zeker proberen weerbaarder te maken), maar dan alsjeblieft zonder het doemdenken, de negatieve berichtgeving en de angstaanpraterij van sommige partijen. We varen wel in dit welvarend land en doen het in alle opzichten goed. Hier zou vooral de politiek wat nuchterder in moeten staan en de samenleving moeten geruststellen i.p.v. de gewasbeschermingsagenda gebruiken voor politiek gewin.

 • bertill.vandewiel1

  Helemaal mee eens

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.