Home

Nieuws 5 reacties

Wereldwijde mestproductie naar 4,6 miljard ton in 2030

De wereldwijde productie van mest stijgt naar circa 4,6 miljard ton in 2030.

Dat is bijna 20% meer dan in 2014. Het gaat om de mestproductie uitgedrukt in biomassa in feaces (uitwerpselen van dieren en ontlasting van mensen). De schatting van de mestproductie is uitgevoerd door 4 wetenschappers van het Georgia Institute of Technologie. In de studie die is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Sustainability is voor het eerst een inschatting gemaakt van de totale wereldwijde mestproductie door mens en dier. Het aandeel van de dierlijke productie neemt toe. In 2014 was de verhouding dierlijk en menselijke biomassa 4 op 1. De onderzoekers verwachten dat in 2030 het aandeel verder oploopt naar 6 op 1.

Aandeel dierlijke productie

In 2014 produceerden landbouwhuisdieren 3,1 miljard ton biomassa in uitwerpselen was de wereldbevolking goed voor 0,81 miljard ton. De Europese veestapel produceerde 370 miljoen ton mest. Runderen produceerden wereldwijd 1,3 miljard ton biomassa, kippen waren goed voor 0,78 miljard ton en op de derde positie staan schapen met 231 miljoen ton.

Risico voor gezondheid

De onderzoekers wijzen op de mogelijkheden om mineralen, energie en grondstoffen terug te winnen uit mest. Tegelijkertijd wijzen ze op het gevaar van directe blootstelling aan dierlijke mest voor de volksgezondheid die vergelijkbaar is met blootstelling aan menselijke feaces. Dat geldt speciaal in regio’s met slechte of geen sanitaire voorzieningen. Dat risico voor de gezondheid wordt in regio’s als Afrika en delen van Azië versterkt door het op (zeer) kleine schaal houden van dieren in de directe huiselijke leefomgeving van mensen.

Laatste reacties

 • Alco

  Zo. Wat een onderzoek van 4 wetenschappers!!!
  Als men nu eens ging uitzoeken hoeveel er aan de menselijke kant "verdwijnt".
  Door het onbruikbaar worden door chemische middelen en medicijn resten, dan had je er nog wat aan.
  Zo'n onderzoek heeft de onderliggende gedachte dat het minder moet met de dieren.
  Mest wordt gezien als vervuiling. maar het is juist het belangrijkste product van de dieren. Het houdt de groei in de gewassen met daarbij het bodemleven. Wat weer goed is voor insecten en weidevogels.

 • nvanrooij1

  Ik geloof er niets van dat de verhouding mens dier verandert van 1:4 naar 1:6. Ik denk dat de groei van de wereldbevolking sterker is dan de dierlijke groei vanwege het ontmoedigingsbeleid richting de agrarische sector. Verder klopt het zowiezo niet . Het zou nl. Betekenen dat de menselijke uitscheiding daalt van 0,81 miljard naar 0,65 miljard (4,6 gedeeld door 7) . Bij de groeiende wereldbevolking klopt er dus niets van maar ja daar moet je wetenschapper voor zijn om zo iets te beredeneren.

 • pinkeltje

  Gemiddeld genomen gaat het wereldwijd economisch wat beter en dat betekent meer vlees eten. De Chinezen willen in plaats van een kommetje rijst ook wel eens een kippenpootje en een hamburgertje eten. Dus dat de totale hoeveelheid mest toeneemt zou kunnen kloppen. En al jaren lang wordt mensen voorgehouden dat mest een afvalproduct is dat veel schade aan het milieu toebrengt. Dat rechtvaardigt een duur betaald onderzoek met een flinke lijst van aanbevelingen om het probleem in te dammen! Vervolgens is een ieder die waar ook ter wereld iets aan plantenteelt doet, al is het maar in de volkstuin, erg blij met een vrachtje mest! Als er geen probleem is kan een wetenschapper er wel een probleem van maken!

 • Bennie Stevelink

  Wim Esselink, hoe moet ik “biomassa in feaces” begrijpen? Is dat kg droge stof of kg product met een standaard drogestof waarde?

 • Wim Esselink

  Beste reageerders,
  Allemaal terechte opmerkingen en vragen. Meer toelichting volgt. Het is een inschatting zoals al aangegeven over de biomassa in de mest. Of dat een op een gelijk is aan droge stof is niet duidelijk aangegeven. En er zitten meerdere aannames over dieraantallen en bevolkingsgroei in de berekeningen. Het onderzoek heeft zich in ieder geval gericht op de gezondheidsaspecten van mest, zowel van dierlijke als menselijke oorsprong. Maar benoemt ook de mogelijkheden voor het herwinnen van grondstoffen.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.