Home

Nieuws 1 reactie

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat bodemdaling remmen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de bodemdaling remmen. Het Waterschap is hiermee de eerste.

Vanaf 2030 wordt tijdens het vaststellen van de waterpeilen de bodemdaling nog maar voor 75% gevolgd. In het verleden verlaagde het waterpeil net zoveel als de daling van de bodem.

Natte bodem

Gevolg van de nieuwe maatregel is dat de bodem nat blijft. Het is niet de bedoeling dat de grond niet meer op dezelfde manier gebruikt kan worden door deze maatregel. In dat geval gaat de regel niet op. Als grondeigenaren zelf maatregelen nemen om de bodemdaling tegen te gaan geldt de regel ook niet.

Nota Peilbeheer 2019

De maatregel staat beschreven in de ’Nota Peilbeheer 2019’. Dit is niet het enige wat anders vastgesteld gaat worden. In de ‘Strategie Bodemdaling’ staat onder andere ook vastgelegd dat de kennis over bodemdaling vergroot gaat worden en er meer samengewerkt gaat worden met andere overheden.

“Met het vaststellen van deze maatregelen laten we zien dat het aanpakken van de bodemdaling echt een speerpunt van ons waterschap is. Wij vertrouwen erop dat we samen met het Rijk en provincies een goede samenwerking aangaan en dat andere partijen ook hun verantwoordelijkheid nemen om een bijdrage te leveren aan dit probleem”, zegt Wiegert Dulfer, dagelijks bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Eén reactie

  • kschouten

    IK lees nergens wat ze met de grond gaan doen die op het laagste punt van de polder ligt.Deze gebruiker wordt onevenredig gedupeerd .En dan schrijven ze nog dat de grond op dezelfde manier gebruikt moet kunnen worden.Wij zitten op het laagste punt in een andere polder en deze winter houden ze het water hoger dan andere winters 30 % van deze percelen blijft het water op staan. De mest spoelt zo de sloot in.

Of registreer je om te kunnen reageren.