Home

Nieuws

Water Natuurlijk grote winnaar waterschapsverkiezingen

De partij Water Natuurlijk, die van oorsprong opgericht is door GroenLinks, D66 en Natuurmonumenten, behaalde bij veel waterschappen een behoorlijke winst. Bij waterschap de Dommel wint het 2 zetels, waarmee het een totaal van 8 zetels behaalt. Ook bij waterschap Noorderzijlvest wint het 2 zetels, waarmee de partij op een totaal van 6 zetels komt. Ook in Rivierenland deed de partij het goed: zij staan nu op gelijke hoogte met het CDA met beide 4 zetels. Deze voorlopige cijfers zijn afkomstig van de individuele waterschappen, geraadpleegd tot donderdagmiddag 17:00 uur.

Water Natuurlijk was tijdens de verkiezingen van 2015 al de grootste partij. Of dat deze verkiezingen ook zo is, moet nog blijken. De definitieve cijfers van alle waterschappen in Nederland worden maandag 25 maart bekendgemaakt.

CDA levert in

Het CDA moest bij sommige waterschappen flinke klappen incasseren. Zo verliest het bij waterschap de Dommel 2 zetels aan Water Natuurlijk en bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht 1 zetel aan de PvdD. Het CDA bij waterschap De Dommel levert ook 2 zetels in. Bij Wetterskip Fryslân bleven de zetels voor het CDA en Water Natuurlijk gelijk. In Friesland ligt veel veenweidegebied waar het CDA toekomst ziet in onderwaterdrainage. Dit in tegenstelling tot Water Natuurlijk, die meer aan alternatieve vormen van landbouw denkt.

PvdD en 50PLUS doen het goed

Ook opvallend is dat de relatief kleine partijen PvdD en 50PLUS het goed doen bij veel waterschappen. Zo won de PvdD in waterschap de Dommel en Amstel, Gooi en Vecht een zetel. Partij 50PLUS wist in Rivierenland en Scheldestromen een zetel extra te pakken. Ook bij de provinciale verkiezingen behaalden beide partijen winst.

Hoge opkomst waterschapsverkiezingen

In vergelijking met 4 jaar geleden is de opkomst voor de waterschapsverkiezingen dit jaar flink hoger uitgevallen. Waterschap Brabantse Delta berichtte van een ‘historisch hoge opkomst’: maar liefst 46,3% van de inwoners kwam naar het stembureau, terwijl dit in 2015 nog 37,8% was. Een mogelijke verklaring van deze forse toename bij veel waterschappen is dat het aantal stemmers voor de provinciale verkiezingen ook hoger uitgevallen is. Deze beide stemmingen werden tegelijk gehouden. Ook bij waterschap Hollands Noorderkwartier was de opkomst bij de stembussen (51,4%) ruim een vijfde hoger dan in 2015 (43,3%). Een kanttekening die geplaatst moet worden is dat deze uitslagen gebaseerd zijn op voorlopige cijfers.

Of registreer je om te kunnen reageren.