Home

Nieuws

Verpachters: stimuleer lange pacht, behoud korte pacht

Stimuleer langlopende pacht maar ga korte pacht niet ontmoedigen. Dat is de reactie van verpachtersorganisatie FPG op de plannen van minister Schouten om het pachtbeleid te hervormen.

De wens van de minister om pacht te behouden juichen de verpachters toe. Terecht, zo zegt FPG in een reactie, zet de minister in op nieuwe vormen van langlopende pacht, waarbij pachters en verpachters meer vrijheid krijgen om prijzen, looptijd en bodembeheer overeen te komen.

Breed aanbod pachtvormen

Maar ongelukkig zijn de verpachters met het aangekondigde onderzoek naar het ontmoedigen van kortdurende pacht. Dat is het paard achter de wagen spannen, aldus de verklaring. De verpachters vinden het belangrijk dat er een breed aanbod blijft van pachtvormen want er is volgens hen grote vraag naar. Als de mogelijkheden ingeperkt worden, komt er minder grond beschikbaar voor pacht en worden kansen gemist voor de omschakeling naar kringlooplandbouw, aldus FPG.

Afspraken over grondgebruik en bodembeheer

Verheugd zijn de verpachters over de opening die de minister biedt om bij reguliere pacht afspraken te maken over grondgebruik en bodembeheer. “Terecht geeft de minister aan dat verpachters van reguliere pacht op dit moment te weinig mogelijkheden hebben om eisen te stellen aan een goed bodembeleid”, licht FPG-directeur Berend Pastoor toe.

“Omdat bij kortdurende pacht, anders dan bij reguliere pacht, wel voorwaarden kunnen worden gesteld aan het beheer van de grond, wordt dit door provincies, natuurorganisaties, landgoedeigenaren en andere verpachters steeds vaker ingezet om transitie naar duurzaam bodembeheer te stimuleren.”

De verpachters zijn positief over de elementen uit het zogeheten Spelderholt-akkoord die de minister wil overnemen, zoals de introductie van loopbaanpacht.

Lees ook: Nieuw pachtbeleid: nieuwe langdurige pachtvorm

Of registreer je om te kunnen reageren.