Home

Nieuws

Vechtstromen: € 1,4 miljoen subsidie voor waterbeheer

Boeren in het werkgebied van waterschap Vechtstromen kunnen vanaf donderdag 14 maart 40 tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die ze nemen om verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem te verbeteren.

In totaal is er over de periode van 2019 t/m 2021 € 1,4 miljoen subsidie te verdelen. Onder de noemer Landbouw op Peil Vechtstromen geven LTO- Noord en waterschap Vechtstromen hiermee invulling aan een deel van de DAW-subsidies die provincie Overijssel en de Overijsselse waterschappen in 2018 vaststelden.

Of registreer je om te kunnen reageren.