Home

Nieuws

Schouten weerlegt kritiek Wakker Dier op NVWA-controle stalklimaat

Landbouwminister Carola Schouten weerlegt dat de NVWA niet ingrijpt als het stalklimaat in een varkensstal niet op orde is.

Wakker Dier constateerde op basis van onderzoekrapporten van de NVWA naar het stalklimaat in varkensstallen dat de controleorganisatie niet ingrijpt als er overtredingen worden geconstateerd. Wakker Dier gaat hierbij uit van de metingen naar concentraties ammoniak en kooldioxide op hokniveau.

Handhaving volgens protocol

Schouten schrijft in reactie op de bevindingen van Wakker Dier dat de NVWA volgens het protocol handhaaft op basis van afdelingsniveau, bestaande uit meerdere hokken. Er wordt bij handhaving dus niet per hok gekeken of de normen worden overschreden. Op basis van deze bevindingen oordelen de NVWA-inspecteurs of er vervolgonderzoek nodig is, dat vervolgens kan leiden tot sancties.

5 kenmerken

Voor het stalklimaat van varkens geldt een zogeheten ‘open norm’: er geldt dat het stalklimaat niet schadelijk mag zijn voor het dier. Na onderzoek door Wageningen UR heeft NVWA daarom 5 kenmerken ingesteld om het stalklimaat van varkens te beoordelen. Het gaat om de concentraties kooldioxide en ammoniak, de mate van roodheid en bevuiling van de ogen, de mate van oor- en staartbijten en de mate van bevuiling van de dieren.

Geen aanwijzingen ontoereikend stalklimaat

Uit de inspectieresultaten van 2018 blijkt dat bij de 53 gecontroleerde bedrijven geen aanwijzingen waren van ontoereikend stalklimaat. Op 4 bedrijven werden wel te hoge metingen van concentraties kooldioxide of ammoniak gemeten, maar vertoonden de dieren geen kenmerken hiervan. De veehouders kregen een mondelinge waarschuwing. In 1 geval was sprake van een storing in het klimaatsysteem. Hier werd een schriftelijke waarschuwing gegeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.