Home

Nieuws

Schouten: vooruitgang bij afzet gevaccineerde dieren

Landbouwminister Carola Schouten vindt dat wel degelijk stappen zijn gezet in het toestaan van vaccinatie bij dierziektebestrijding.

Dat schrijft Schouten in reactie op een rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over ruimings- en vaccinatiebeleid bij uitbraken van dierziekten. Volgens RDA is er nog onvoldoende resultaat geboekt als het gaat om de afzet van producten van gevaccineerde dieren. Schouten is het daar niet mee eens. “De mogelijkheid om dieren in geval van een uitbraak van bijvoorbeeld mond- en klauwzeer te vaccineren en ze daarna niet te hoeven ruimen (vaccinatie voor het leven), is inmiddels onderdeel van de Europese regelgeving en de standaarden van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE). De regelgeving en internationale standaarden vormen dus geen drempel voor de afzet van producten van gevaccineerde dieren”, schrijft Schouten in de brief aan de Tweede Kamer.

De regelgeving vormt dus geen belemmering, maar de afweging die marktpartijen maken, kan wel een drempel vormen bij de afzet van deze producten. Daar speelt de overheid volgens Schouten slechts een zeer bescheiden rol in. Ze geeft aan zich in te blijven zetten voor een betere acceptatie van deze producten.

Maatregelen vogelgriep

Om de preventie en bestrijding van vogelgriep te verbeteren, heeft het ministerie in overleg met de pluimveesector een roadmap strategische aanpak vogelgriep opgesteld. Hierin zijn 28 maatregelen opgenomen die de sector en overheid gaan oppakken om het risico op uitbraken van vogelgriep te verkleinen. Veel maatregelen zijn gericht op onderzoek naar praktische maatregelen om de insleep van vogelgriep te verkleinen. Ook wordt gewerkt aan een plan van aanpak van structuurmaatregelen. Hierbij wordt gekeken of er bij nieuw vestiging van pluimveebedrijven rekening gehouden kan worden met het risico op insleep van vogelgriep, bijvoorbeeld door de ligging vlak bij open water of dat bestaande bedrijven in waterrijke gebieden verplaatst moeten worden of van functie moeten veranderen. Dit plan zal samen met provincies en gemeenten moeten worden opgesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.