Home

Nieuws 6 reacties

RvS schorst Nbw-uitbreidingsvergunning veehouderijen

2 veehouderijen in Gelderland kunnen voorlopig hun uitbreidingsplannen niet realiseren. De door de provincie Gelderland verleende Nbw-vergunningen zijn geschorst door de voorzieningenrechter van de RvS.

Het ene bedrijf is een rundvee- en varkenshouderij die de melkveetak wil laten groeien van 159 naar 187 dieren. Het tweede bedrijf betreft een pluimvee- en melkveehouderij die een Nbw-vergunning kreeg om te groeien van 174.900 stuks pluimvee naar 176.800, en van 168 naar 208 stuks melkvee. Beide bedrijven hebben de uitbreiding nog niet gerealiseerd.

Toename depositie door uitbreiding veehouderijen

Coöperatie Mobilisation for the Environment en de Vereniging Leefmilieu – beide gevestigd in Nijmegen – maakten bezwaar tegen de verleende vergunningen. De reden is dat de depositie toeneemt door de uitbreiding op gebieden waarvoor al meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte is toebedeeld. Volgens het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn de bezwaren niet terecht omdat bij de vergunningen geen ontwikkelingsruimte is toebedeeld, omdat het slechts gaat om depositietoenames van minder dan 0,05 mol/ha/jr.

Ontwikkelingsruimte nodig

De voorzieningenrechter ziet echter in de regeling Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen aanknopingspunt dat de stelling van de provincie onderbouwt, zoals al eerder duidelijk werd in een uitspraak in 2018. Ook voor kleine depositietoenames is ontwikkelingsruimte nodig. Omdat de vergunde activiteit nog niet (volledig) is gerealiseerd, is er aanleiding de verleende vergunningen te schorsen, stelt de voorzieningenrechter.

Onzekerheid over PAS-vergunningen

Deze uitspraak bevestigt opnieuw de onzekerheid over de vergunningen van veebedrijven op basis van het PAS.

Laatste reacties

 • arink

  Is er dan geen enkel licht dat het beseft dat opschaling (uitbreiding) uiteindelijk slechts tot een nóg slechtere positie van de boer leidt?
  De varkenshouderij telde in 1950 270.000 bedrijven met 2mln varkens, anno nu nog 3000 bedrijven met 12 mln varkens, en naar verwachting nog 1000 bedrijven over enkele jaren. Wat heeft de belangenbehartiging van deze sector, die slechts op volume gelobbyd heeft, dan voor zichzelf betekend als je jezelf meer dan gedecimeerd hebt? En hetzelfde geldt voor melkvee en kippen.
  Een lobby met wat meer visie vwb de prijsvorming icm welzijns en milieuprestaties vanuit de sector zou veel meer financieel voordeel kunnen brengen.

 • info36

  Arink heeft helemaal gelijk en het draagvlak voor de landbouw door die ongebreidelde groei steeds minder evenals de verdiensten.

 • Professor P

  Niemand is er blij mee, maar marktwerking en schaalvergroting is niet te stoppen. Over enkele jaren zullen er nog enkele grote concerns over zijn die alles in handen hebben. Wat nu grote bedrijven zijn, zullen over enkele decennia al niet meer bestaan of zijn overgenomen door derden. Je ziet het bij alle sectoren van supermarkten, energiemaatschappijen, automobielindustrie, retail, staalindustrie, banken en verzekeringsmaatschappijen. Enkele groten op de aarde en de rest is klootjes volk.
  De boeren hebben het juist als langste volgehouden om zelfstandig te blijven. De rest van de burgerbevolking werkt of voor de overheid of (meestal indirect) voor een megaconcern.

 • mts_kuijpers

  Ik geef arink gelijk, ware het niet dat heel NL sinds 1950 te maken heeft gehad loonopslag en inflatiecorrecties behalve de primaire sector. Als de melk vanaf 1985 ook met 1,5% inflatie per jaar was gecorrigeerd zaten we nu op ruim 60ct/kg. Met zo’n prijs hoef je geen 120+ koeien te melken voor een gezinsinkomen. Met zo’n prijs kun je investeren in verduurzaming (energieneutraal, waterefficient e.d) zonder subsidies.

  Waarom moet het voedsel in de koelkast steeds goedkoper en de tv aan de muur groter en duurder?

 • Mtswie

  Sorry mts-kuijpers, maar als de melkprijs 60 cnt was geweest dan was de grond 2 keer zo duur en de stallen 2 keer zo duur gebouwd. De reden: Het geld brand veel boeren in de zak. Liever investeren in onrendabele dingen dan belasting betalen.
  Ik geloof er niks van dat de boeren dan meer geld op de rekening zouden houden.

 • mts_kuijpers

  @mtswie, dat zeg jij...... de opbrengst steeg dan met de kosten mee waardoor dat je niet in een keer bergen met geld verdiende. Er wordt steeds gepredikt dat de melkveehouderij moest schaalvergroten om eenzelfde inkomen te behouden, bij een inflariecorrectie had dat niet gehoeven.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.