Home

Nieuws 2 reacties

Nieuw pachtbeleid: bodem en langdurige pacht

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zet bij het nieuwe pachtstelsel in op het stimuleren van langdurige pacht en duurzaam bodembeheer.

Dat bleek op een bijeenkomst van de pachtersbond BLHB. Een beleidsmedewerker van het ministerie van LNV gaf daar een toelichting op de komende kamerbrief over het nieuwe pachtbeleid. De kamerbrief van minister Schouten waarin de nieuwe richting van het pachtstelsel wordt beschreven laat al enige tijd op zich wachten. De hoop was er bij de BLHB dat de brief voor de bijeenkomst naar de kamer zou gaan. Dat was niet het geval, waardoor de medewerker van het ministerie slechts de hoofdlijnen van de nieuwe inzet kon vertellen.

Behoefte aan langdurige pacht

Er zijn volgens het ministerie 3 problemen die de behoefte aan een nieuw pachtstelsel creëren. Ten eerste is er meer behoefte aan langdurige pacht. De huidige wetgeving bevordert vooral kortdurende pacht. Zowel bij pachters als verpachters is meer vastigheid gewenst, aldus de beleidsmedewerker.

Grond schaars

Ten tweede is grond schaars, waardoor verpachters sterk staan en hoge prijzen voor pacht worden betaald. Het verdienmodel van pachters staat volgens het ministerie daarom onder druk. Maar, zo benadrukt de ambtenaar, dat is marktwerking en daar is weinig aan te veranderen. Op de opmerking uit het publiek waarom het ministerie geen regelgeving kan ontwikkelen die de pachtprijs bij kortdurende pacht begrenst, antwoordde hij dat verpachters hun grond dan waarschijnlijk gaan verkopen en dat dat ook niet wenselijk is.

Lees ook: Verpachters boos over belastingverhoging

Duurzaam bodembeheer

Het derde probleem dat het ministerie vaststelt is dat de huidige kortdurende pacht investeringen van de pachter in beheer van de bodem niet stimuleert. Daarom moeten er meer afspraken gemaakt kunnen worden tussen pachter en verpachter over bodembeheer. Onduidelijk is nog hoe duurzaam bodembeheer gemeten gaat worden. Volgens de ambtenaar komt de uitwerking daarvan samen met de kamerbrief over de bodem.

Afscheid Piet van der Eijk

Tijdens de bijeenkomst van de pachtersbond nam voorzitter Piet van der Eijk afscheid. Zijn periode als voorzitter stond voor een groot deel in het teken van het nieuwe pachtbeleid. Het lijkt erop dat de kamerbrief die hiervoor de eerste nieuwe stap zal zijn, kort na zijn aftreden werkelijkheid wordt. Van der Eijk was tevreden met de eerste voorzichtige duidelijkheid over het nieuwe pachtbeleid. Hij gaf aan dat na de publicatie van de kamerbrief de bereidheid tot samenwerking met alle belangenpartijen groot is.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

  • farmerbn

    Dus pachtgrond met korte contractduur per opbod verpachten door de overheid is voorbij? Het is juist de overheid die het slechte voorbeeld geeft.

  • koestal

    juist de overheid moet het goede voorbeeld geven .

Of registreer je om te kunnen reageren.