Home

Nieuws

Mestexport 15% gedaald in 2018

De export van fosfaat in dierlijke mest is in 2018 uitgekomen op 34,3 miljoen kilo, dat is 15% minder dan in 2017.

Vooral de export van dierlijke mest naar Duitsland nam af. In 2018 ging nog 13,6 miljoen kilo fosfaat in mest de grens over naar onze oosterburen, 35% minder dan in heel 2017. Dat blijkt uit het overzicht export dierlijke mest van RVO.nl.

Minder grote daling

De daling is minder groot dan volgens het overzicht over de eerste 3 kwartalen in 2018. Volgens de ingediende en verwerkte vervoersbewijzen tot en met eind september was de daling nog bijna een kwart. In het vierde kwartaal is een duidelijke inhaalslag gemaakt. In voorgaande jaren ging doorgaans ruim 80% van de jaarlijkse export al voor 30 september de grens over, in 2017 was dat zelfs 85%. In 2018 waren de eerste 3 kwartalen goed voor 77% van de uiteindelijke jaarhoeveelheid.

Afzet Duitsland fors lager

De afzet naar Duitsland is in het vierde kwartaal ook wat bijgetrokken, maar is nog altijd fors lager dan in voorgaande jaren. Het mestbeleid is voor Duitse boeren aangescherpt, zodat er veel minder ruimte is voor mest uit het buitenland. Nat weer en later droogte hebben daarnaast ook een rol gespeeld.

Duitsland was over heel 2018 nog goed voor 39% van de afzet van fosfaat in geëxporteerde mest. In 2010 was dat nog bijna 70% . De export naar Frankrijk is in het laatste kwartaal omgeslagen naar een lichte plus van 2% en is inmiddels goed voor bijna 34% van de export. De afzet naar Belgie steeg 12% en kwam uit op bijna 8 miljoen kilo fosfaat. De export naar overige landen steeg met 31%, maar blijft met 1,33 miljoen kilo fosfaat nog bescheiden van omvang.

Export mengmest

De afzet van rundveemest is in 2018 ruim gehalveerd naar 0,64 miljoen kilo fosfaat. De grootste daling deed zich voor bij de export van mengmest met een daling van ruim 20%.

Of registreer je om te kunnen reageren.