Home

Nieuws 1 reactie

Landschapsenquête: boeren belonen voor natuur

Boeren moeten beloond worden door overheden en supermarkten voor natuur- en landschapsvriendelijke maatregelen.

Dat vindt het grootste deel van de mensen die de Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten invulden. Daarnaast maakt een derde van de respondenten zich zorgen over de bouw van (grote) stallen in het buitengebied. De personen die de enquête invulden geven het landelijk gebied gemiddeld een 7,5.

Boeren beter belonen

Meer dan 80% vindt dat boeren beter beloond moeten worden voor inspanningen voor natuur door overheid en supermarkten. Bijna alle personen die de enquête invulden, zouden bereid zijn zelf een hogere prijs te betalen voor ‘natuur- en landschapsvriendelijke’ melk.

Verantwoordelijkheid bij overheid

De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het landschap ligt volgens de respondenten vooral bij de overheid, gevolgd door natuurbeschermers en boeren. Bijna driekwart vindt dat boeren zelf verantwoordelijkheid moeten nemen, ook zonder financiële vergoeding. Iets meer dan 70% van de respondenten is het ermee eens dat overheden via wetten en regels duidelijke grenzen moeten stellen aan de landbouw.

Duurzame energie

In de enquête werd ook gevraagd naar de opwekking van duurzame energie. Iets meer dan een derde vindt landbouwgrond een geschikte locatie voor zonnevelden. Plaatsing van zonneparken in natuurgebieden ziet slechts 5% zitten.

40.000 respondenten

Wageningen Environmental Research voerde de enquête en het onderzoek uit in opdracht van Natuurmonumenten. De enquête werd ingevuld door bijna 40.000 mensen, zowel leden van Natuurmonumenten (46%) als niet-leden (54%). Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten niet representatief voor heel Nederland.

Natuurmonumenten roept de politiek op om het landschap te beschermen bij het maken van ruimtelijke plannen.

Eén reactie

  • Natuur compensatie voor boeren, welke natuur aanbrengen op hun eigen agrarische grond moet worden gecompenseerd vanuit de BTW regeling. Dit geeft voor zowel de consument als wel de producent duidelijkheid. Als de politiek hiervoor een sympathiek systeem ontwikkeld, komt er vanuit de agrarische sector veel meer belangstelling voor natuur en dit wordt dan op een rechtvaardige manier betaald door de consument.
    Pierre

Of registreer je om te kunnen reageren.