Home

Nieuws 1 reactie

LTO positief over contouren pachtbeleid

LTO Nederland is positief over de Kamerbrief van minister Schouten waarin de nieuwe contouren van het pachtstelsel worden beschreven.

Volgens Alfred Jansen, portefeuillehouder pacht, bevat de brief veel goede ingrediënten om tot een nieuw pachtbeleid te komen. “De pachtbrief bevat geen grote verrassingen. Wat er in staat komt overeen met mijn verwachtingen.” Jansen kan zich vinden in de problemen die Schouten constateert en is blij dat de minister het dossier ‘voortvarend oppakt’.

Reguliere pacht

Jansen: “Ik ben blij te zien dat de minister de pachtvorm met de meeste rechten, reguliere pacht, ongemoeid wil laten. Daarnaast zijn wij het er mee eens dat er meer evenwicht moet komen tussen reguliere pacht en geliberaliseerde pacht.” Jansen ziet niet meteen de noodzaak kortdurende geliberaliseerde pacht af te schaffen, omdat dat in sommige gevallen voordelen voor de pachter kan bieden.

Pensioenleeftijd

Enkele details waar Jansen benieuwd naar was, zoals de pensioenleeftijd bij regulieren pacht en gronduitwisseling tussen bedrijven, staan niet genoemd in de brief. “Ik ben benieuwd hoe dit vorm gaat krijgen. Over het algemeen is met de brief een goede route uitgezet, maar the devil is in the detail: we zullen de concrete uitwerking moeten afwachten. Daar zullen nog wel wat scherpe randjes aan komen.”

Ledenavonden LTO

LTO heeft in het pachtdossier een bijzondere positie, omdat het zowel pachters als verpachters vertegenwoordigt. “We geloven erin dat er een pachtbeleid mogelijk is dat voor zowel pachters als verpachters het goede doet. Om er achter te komen hoe onze leden over het pachtbeleid denken, houden we ledenavonden en enquêtes. Deze uitkomsten gebruiken we in de gesprekken over het pachtbeleid. De eerste resultaten laten zien dat de leden reguliere pacht voornamelijk willen behouden.”

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Eén reactie

  • koestal

    Pacht beeindigen bij 70 jaar als er geen opvolger is,lijkt me een goed idee.

Of registreer je om te kunnen reageren.