Home

Nieuws

LTO Noord op stoom voor vernieuwing

LTO Noord zet samen met andere bedrijven en organisaties hard in op het binnenhalen van een deel van de € 1,15 miljard die het kabinet beschikbaar stelt voor het Nationaal Programma Groningen.

De afgelopen weken en maanden zijn op verschillende fronten voorstellen gedaan, die perspectief moeten bieden aan de 1.650 ondernemers in het getroffen aardbevingsgebied.

Groene chemie

Eerder heeft LTO Noord al een keur aan voorstellen gedaan, die optellen tot een totaal van € 175 miljoen. “Dat is geen claim, maar dat zijn plannen die perspectief bieden voor de agrofood-keten”, zegt Eise van der Sluis, directeur bij LTO Noord.

Van der Sluis vertelt dat LTO Noord in verschillende coalities op verschillende fronten actief is. Een van de perspectiefvolle voorstellen is een plan voor de ontwikkeling van groene chemie in het Eemsmondgebied, waarbij wordt samengewerkt met Gasunie en Groningen Seaports. Bij de ontwikkeling van groene chemie worden agrarische rest- of grondstoffen gebruikt voor de ontwikkeling van bij voorbeeld plastics, die nu nog op basis van fossiele grondstoffen worden gemaakt.

Daarnaast is de afgelopen weken een idee op tafel gelegd voor de eiwittransitie: de productie van eiwitten (voor voeding of veevoer) uit bijvoorbeeld bieten of sprinkhanen.

Wij zijn niet van de categorie wij hebben het bedacht, dit gaat u doen

Boerennatuur

Van der Sluis zegt dat “Groningen de provincie is van aardappelen, bieten en Mansholt. Dit gaat over trots voor ons gebied. Waarom zouden we hier niet de volgende revolutie in de agrofoodketen realiseren?”

Met andere partijen zijn plannen ontwikkeld voor biodiversiteit en boerennatuur, waar boeren zich goed bij kunnen aansluiten. Uiteindelijk moet dat ook tot een stimulans van de recreatie leiden. Staatsbosbeheer, Boerennatuur, het Groninger Landschap zijn andere partijen in die planontwikkeling.

“We moeten nu de ideeën verder uitwerken en voor de zomer tot concrete voorstellen komen, die ook kunnen worden uitgevoerd. “Dit gaat in nauw overleg met de boeren. Wij zijn niet van de categorie wij hebben het bedacht, dit gaat u doen”, zegt Van der Sluis.

Of registreer je om te kunnen reageren.