Home

Nieuws

Koper veebedrijf moet troep vorige eigenaar opruimen

Nieuwe eigenaar van een veehouderij moet troep van de vorige eigenaar opruimen, aldus Raad van State.

De eigenaar van een voormalig fokzeugen- en rundveebedrijf in het Noord-Brabantse Bergeijk komt niet onder de plicht uit om de rommel op het bedrijf op te ruimen. De Raad van State zegt dat de gemeente de eigenaar terecht via een last onder dwangsom heeft aangezet tot het saneren van het bedrijf.

Asbest

Bij een inspectie in 2017 op het voormalige landbouwbedrijf troffen de controleurs het volgende aan:

  • Er lag asbest
  • De wand van een mestput van een van de stallen was bezweken waardoor mest was weggelekt in de gerond
  • Er werden vaten met smeerolie of andere olie aangetroffen, zonder bodembeschermende voorzieningen
  • Gewasbeschermingsmiddelen lagen onzorgvuldig opgeslagen
  • Van het mestbassin met mest kon niet worden vastgesteld dat het aan de wettelijke eisen voldeed
  • Bij een olietank waren geen certificaten beschikbaar waaruit de deugdelijkheid van de installatie bleek
  • Op het terrein lagen tussen 5.000 en 7.000 autobanden

De gemeente legde een last onder dwangsom op, die kon oplopen tot maximaal ruim € 180.000 als aan de tekortkomingen niets werd gedaan.

Woningbouw op voormalig veebedrijf

De huidige eigenaar wil op het bedrijf woningbouwplannen uitvoeren. De gemeente wil echter dat de locatie eerst gesaneerd wordt. De vorige eigenaar is verantwoordelijk voor het ontstaan van de overtredingen, maar dat ontslaat de huidige eigenaar niet van de plicht de boel op orde te maken. De gemeente is in actie gekomen op het moment dat de veehouderij werd beëindigd. Dat was aanleiding voor de controle. Niet gebleken is dat de gemeente zijn controlerende taak heeft verzuimd.

Of registreer je om te kunnen reageren.