Home

Nieuws 6 reacties

Kamerbrede steun voor weidevogelbestendig mestbeleid

Het mestbeleid moet zo worden ingericht dat de weidevogelstand er niet onder lijdt. Een motie van die strekking is dinsdag door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen.

De motie van D66’er Tjeerd de Groot werd bij de indiening al mede ondertekend door SP, ChristenUnie, CDA, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en VVD.

Hoe het mestbeleid weidevogelbestendig moet worden, heeft de Kamer niet uitgesproken. In de motie wordt vastgesteld dat het huidige mestbeleid leidt tot verharding van de bodem en dat wormen daardoor niet meer aan de oppervlakte komen, waardoor vogels minder voedsel hebben.

Mestbeleid aanpassing geen eenvoudige klus

Landbouwminister Schouten heeft in de Kamer gezegd dat het nog niet eenvoudig is het mestbeleid op weidevogels in te richten. Wat goed is voor weidevogels kan op een ander terrein juist minder gunstig zijn, zegt ze. Ze gaf daarbij als voorbeeld de uitstoot van ammoniak, die groter wordt als er minder emissiearm wordt uitgereden.

D66’er Tjeerd de Groot besloot een andere motie van zijn hand, waarin de minister wordt gevraagd om onnodig scheuren van grasland tegen te gaan, nog niet in stemming te brengen.

De Kamer nam een motie van CDA’er Geurts aan waarin de regering wordt gevraagd het verdienmodel van de landbouw zware prioriteit te geven bij de uitwerking van het programma voor de biodiversiteit.

Laatste reacties

 • Sjefo

  Tjeerd de Groot moet stoppen met het op de stoel te gaan zitten van de boer, ik heb grote twijfels bij die man, ik heb het idee dat voor Tjeerd alles belangrijker is dan dat boer nogmet passie zijn beroep uit kan en wil uitoefenen.
  Tjeerdje wil alle zeggenschap hebben t.a.v. het grond gebruik, hij wil mais in de ban doen, verplicht koeien in het land en nu even bij wet regelen hoe we om moeten gaan met grasland gebruik en zo zijn er nog legio voorbeelden te noemen van zijn handdie een aanslag plegen op het “vrije ondernemerschap “
  Tjeerd wil naar een communistisch systeem een systeem waar enkele het voor het zeggen hebben en het voetvolk het werk moeten doen.
  Tjeerd kijk nou eens naar zeer grote landen om je heen waar het communistische systeem al decennia lang word toegepast, het zijn die landen waar wij voedsel naar toe exporteren.
  Tjeerd, laat het rentmeesterschap over aan diegene die er verstand van hebben en dag in dag uit 24uur lang bezig zijn met het onderhoud van groot gedeelte van ons buitengebied en daarbij het meest eerlijke , duurzame , milieu en diervriendelijk voedselpakket ter wereld zorg draagt en probeert er een boterham aan te verdienen .
  Tjeerd zeg nou zelf waar ter wereld vind je een dergelijke unieke combinatie “echt niveau “
  Tjeerd probeer wat zuiniger om te gaan met datgene dat zijn weerga niet kent nergens ter wereld.

 • rverheij

  Zolang we er n verdienmodel in zien is die gekkigheid veroorloofd??
  Benieuwd wanneer er n boer op klompen motie word ingediend, die zien we immers ook nauwelijks meer.

 • kanaal

  de meeste nesten zitten bij ons op bouwland ,dus monocultuur gras is negatief.

 • Zuperboer

  10 cent plus op de melkprijs gefinancierd door deze partijen.

 • koestal

  Tjeerd de Groot wil toch niet de zodebemester afschaffen?die raakt elk nestje van de weidevogel.

 • koestal

  Geklets in de ruimte,praten als een kip zonder kop.Ver van de realiteit.Achter de gordijnen.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.