Home

Nieuws 37 reacties

Kamer wil vogelbestendig mestbeleid

Het nieuwe mestbeleid moet weidevogelbestendig worden als het aan de Tweede Kamer ligt.

Een meerderheid van de Tweede Kamer geeft die boodschap mee aan landbouwminister Carola Schouten. Schouten is bezig met de herziening van het mestbeleid.

Teruggang insectenbestand door landbouw

De Kameroproep kwam tijdens een debat over de biodiversiteit, naar aanleiding van berichten over een forse teruggang van het aantal insecten. Kamer en minister zijn het erover eens dat de teruggang van de insectenstand mede door de landbouw wordt veroorzaakt.

Verharding van de bodem

De huidige praktijk van mestinjectie en de toepassing van drijfmest leidt tot een verharding van de bodem. Wormen komen niet meer aan de oppervlakte, waardoor weidevogels minder voedsel hebben. In het nieuwe mestbeleid moet de instandhouding van de weidevogelpopulatie meewegen, aldus de Tweede Kamer. De motie, ingediend door D66'er Tjeerd de Groot, werd mede ondertekend door alle andere deelnemers aan het debat: PVV, CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP.

Lees verder onder de foto

De huidige praktijk van mestinjectie en de toepassing van drijfmest leidt tot een verharding van de bodem. - Foto: Koos van der Spek
De huidige praktijk van mestinjectie en de toepassing van drijfmest leidt tot een verharding van de bodem. - Foto: Koos van der Spek

Verdienmodel boeren

Het herstel van de insectenstand moet volgens de Kamer op 3 routes verlopen: in de openbare ruimte, de natuur en de landbouw. Maar daarbij moet het verdienmodel van boeren een zware prioriteit krijgen, stelt de Kamer in een motie van Jaco Geurts (CDA), mede ingediend door ChristenUnie, D66 en VVD.

Minister Schouten zegt dat het haar ambitie is om nog deze kabinetsperiode de kentering in te zetten van de teruggang van de biodiversiteit. “Dat lijkt beperkt, maar als het lukt hebben we een behoorlijke prestatie geleverd”, aldus Schouten. Zij zegt dat er niet 1 knop is om het herstel van de biodiversiteit te bewerkstelligen.

‘Minder landbouw, minder mest, minder gif’

Partij voor de Dieren en GroenLInks bepleiten herstel van biodiversiteit door “minder landbouw, minder mest, minder gif”, in de woorden van Laura Bromet (GroenLinks). Esther Ouwehand (PvdD) vindt dat coalitiepartijen VVD en CDA te veel de oren laten hangen naar de landbouwbelangen en dat de minister niet durft door te pakken.

Motie tegen glyfosaat

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om het gebruik van onkruidbestrijder glyfosaat voor het omzetten van grasland tegen te gaan. Volgens De Groot (D66) wordt grasland vaak onnodig gescheurd, ook doordat boeren de Europese regels voor blijvend grasland niet begrijpen. Hij wil onnodig scheuren van grasland voorkomen. Blijvend grasland is volgens De Groot goed voor insecten, voor wormen en dus ook voor weidevogels.

Laatste reacties

 • Alco

  Het insecten aantal als troef gebruiken in de wens op minder veehouderij.
  Je moet het maar bedenken.
  Er zijn insecten minder door riolering en al dat gespuit tegen insecten, maar er zijn er nog zat voor de weidevogels.
  Predatie klunzen!!!!

 • Hogman1

  Boeren begrijpen de Europese regels voor blijvend grasland niet. Nou boer daar moet je het weer mee doen

 • Klaasvaak

  Laat dan maar zsm weten of volgend jaar de injecteur voor de ketsplaat of voor een andere injecteur ingeruild kan worden.

 • deB.


  Welja jongens, nog iets erbij, het wordt maar gekker, met de verstikkende regels

 • Attie

  Doen we al water bij de 'wijn'.., nog niet goed?

 • frl

  Is het niet de overheid die mestinjecteren heeft verplicht.

 • ENDE902

  @ Hogman,
  De Groot begrijpt de boeren niet, en dat na al die jaren bij onder andere ministerie van LNV, NZO en dergelijke.

 • farmer135

  Iedereen wil van alles, de gemeente de provincie, de regering, de tweede kamer , brussel , you name it, Moet niet gekker worden

 • kleine boer

  We betaald bepaald nou dat kan 50-60 voor de melk en de keuze word reuze...

 • nvanrooij1

  In het debat ging het vooral over de landbouw terwijl in het PBL rapport veel meer oorzaken vermeld werden
  Veranderd landgebruik ,verstening,mobiliteit , natuur etc. Deze elementen werden niet genoemd
  Eenzijdig wordt de landbouw weer in de verdomhoek gezet. Maar langzamerhand is dit overal de oplossing voor ( klimaat etc.)
  Predatoren etc worden ook niet genoemd.
  Het is wat in een land waar het niveau van politici zo bedroevend is. Ik vraag mij af of de landbouw op deze manier nog overeind blijft.

 • Bolder01

  Nederland ligt vol klinkers , beton, teerwegen, bebouwing van woningen en industrie DAAR KAN OOK GEEN INSECT OP LEVEN , EN DOOR DE BETON KOMT GEEN WORMPJE DOOR

 • Lvaneijk

  Meer mest dus meer insecten en wormen en dus ook meer weidevogels. Probleem opgelost

 • farmerbn

  Je kunt Baudet verwijten dat hij er weer niet was, maar kijk naar het niveau en je begrijpt dat hij afwezig was. Kakelen over wat insecten, de boeren de schuld geven en weten dat het niet aan de boeren ligt.

 • Sjefo

  Honderduizenden hectare landbouw grond zijn aangekocht met gemeenschaps geld boeren eruitgeflikkert het vee erachter aan en in hun kielzog alle andere levende wezens en dit alles kan in Nederland ongestraft zelfs
  Hoe is het mogelijk dat randdubielen als Thieme,Klaver,de Groot en consorten de boeren achterna blijven jagen het
  zijn deze figuren die verantwoordelijk zijn voor het verslechteren van de met veel zorg opgebouwde biotopen op zowel boerenland als de natuurgebieden .De lijfspreuk van hetlinks gepeupel is , veehouderij Nederland uit, ALLES IS GEOORLOOFD

 • Rub

  alle predatie tegen gaan, en dan uiteindelijk de boer en zn mest de schuld geven, heerlijk kortzichtig dit. Begin eerst maar eens met afschieten van de buizerd en sta de grote vangkooien voor de zwarte kraai weer toe, daarna nog even de ooievaar terugdringen. Om over de vos en de das nog niet te praten, nee we hebben het alweer over de volgende predator wolf..... gaat totaal de verkeerde kant op en zo langzamerhand geloven we het zelf ook allemaal nog!

 • Jehao

  Volgens Duits onderzoek is de terugloop van het insectenbestand m.n. veroorzaakt doordat de laatste decennia het beweiden van grasland sterk terugliep. Dit betekent dat ook omzetten van boerenland in natuurgrond negatief uitwerkt op het insectenbestand, omdat hier geen of maar weinig koeienvlaaien voorkomen. Op een koeienvlaai kan zich 200 tot 300 gram insectenmassa ontwikkelen.

 • Gradje 1966

  Zorg eerst maar eens dat we het niveau uit 1980 halen in 1980 woonden in Nederland enkele miljoenen mensen minder miljoenen auto s minder 400 000 vliegbewegingen minder een paar 100 000ha grond meer voor de landbouw meer mest per ha en meer insecten maar als het over de burger gaat wil men er niet over praten want dat kost stemmen die paar stomme boeren die er nog zijn
  mag men legaal kapot maken zonder vergoedingen en zonder gevangenis straf
  Minder boeren mag minder buitenlanders mag niet want dan discrimineer je
  Boeren worden gewoon aan hun lot over gelaten ook het C.D.A maakt zich hier schuldig aan wat een waardeloze verkiezingen strijd

 • landboer

  Als het aan de mest of mestinjectie zou liggen,zal natuurland toch wemelen van insecten en weidevogels... heb zulk land in beheer (1 x maaien daarna alleen weiden 1 x per 3 jaar ruige mest) Je vindt er echter nog veel minder weidevogels dan op boerenland, ook geen wormen ,ra ra waar ligt dat aan?

 • durkje52

  Waarom reageren we hier eigenlijk nog op. We zijn gewoon een stelletje domme boeren met elkaar TOCH??
  Al die regels zijn toch om ONZE fouten te herstellen.
  En toch leveren we gewoon gezonde melk in de fabriek.
  Niet te begrijpen dat onze koeien nog leven.
  En dat we zelf niet vergiftigd zijn !!!!

 • koestal

  Bij mij in de stal en om de boerderij stikt het in de zomer van de vliegen,ik heb in het voorjaar wel zo,n 20 zwaluwnesten in de stal die duizenden vliegen vangen.ook teken zijn er veel teveel,praat maar eens met iemand die een tekenbeet heeft gehad.Hoezo te weinig insecten ? Wat een flauwe kul.

 • koestal

  Boeren krijgen weer overal de schuld van. Ook weer van de CO2 uitstoot.

 • koestal

  Insecten zijn dol op mest. Dat weten ze in Den Haag niet.

 • Peerke1

  Het stikt hier van de muggen uche uche uche.

 • frl

  Een ding weet ik wel mest op de grond levert meer insecten, vorig voorjaar de helft van mijn land met gier/drijfmest en de andere helft met stromest.
  Toen ik een paar weken later door de percelen liep , waren op de stromest percelen vele malen meer insecten dan op de gier/ drijfmest percelen.

 • jan4072

  Marktwerking. Als de boeren te veel produceren zakt de prijs. Als ik de enorme kandidatenlijsten zie dan is daar ook zeker een overschot van. Maar eens beginnen met de salarissen te verminderen. Dat bespaard heel veel belasting geld en zeker weten dat het ook ten goede komt aan de natuur. Hoe verder weg van den haag hoe meer natuurgebieden en hoe groter de diversiteit. Dit toont wel aan hoe veel verstand onze leiders er van hebben.

 • Alco

  @frl. Nou geef je precies aan waar de schoen wringt.
  De discussie gaat over wat het beste is. Wel of niet injecteren.
  Maar zoals jij nu aangeeft heeft stromest de beste resultaten.
  Zo ook in het gemanipuleerde onderzoek.
  Ook ik heb op geïnjecteerde percelen, waar ik ook nog stromest bij opbreng veel meer insecten.

 • ghsmale

  veenweidegebieden onder water zetten,
  dat is goed voor de vogelstand.
  Ze roepen maar wat in denhaag, we zullen het ermee moeten doen,
  nederland wordt één groot "natuur"gebied, een soort dierentuin.
  Als het nog gekker wordt kun je erook mee stoppen en je geld verreizen,
  dat is goed voor het mileu.

 • kamat21

  De grootste boosdoeners in het vogelbestand zijn bij ons de buizerds en de kraaien en roeken. Die vreten alle eieren en jong gevogelte op. Laten ze die eerst maar afschieten B Tuinte

 • kleine boer

  Minder insecten en meer natuurgrasland ..... verbrand is er gewoon maar wil niet gezien worden. Sinds er meer voor de natuur gedaan word gaat alles alleen maar slechter zo lijkt het.

 • DJ-D

  Geen vanggewassen maar vangkooien voor al die rovers van de weidevogels. Dat zal helpen.

  Geen scheurverbod maar een schietplicht op iedere rover die je ziet.

  Sluit alle schietbanen en gebruik neptuurgebieden om te oefenen altijd raak.

 • alphons1

  1 ding is voledig duidelijk. in denhaag hebben ze totaal geen verstand hoe de bodem werkt. zo ontstaan regels die alleen maar averechts werken. ze moeten eens luisteren naar de boeren de mensen van de partijk. kijk eens filmpjes op bodemboeren.nl

 • Gijs Gans

  Tussen 2012 en 2015 is het landbouw areaal met 15000 ha afgenomen. In 3 jaar tijd is er 11000 ha Natuur bijgekomen. Dus zou er in principe door het geweldige beleid van Nm en Sbb er meer insecten en weidevogels moeten zijn . Helaas het is ene troosteloze BENDE geworden . Maar we blijven onze agrariërs beschuldigen. Het ligt niet aan onze Agrariërs maar aan de gesubsidieerde Natuurclubjes.

 • stinkevuilsboulevard

  Ondanks de enorme toename van door natuur organisatie's beheert natuurgrasland afgelopen 35 jaar is de weidevogelstand achteruit gegaan
  Ook is het aantal koeien in de Nederlandse weide in die tijd met 20 % afgenomen
  Er heeft dus over heel Nederland een extensievering van van al het weidevogel land plaats gevonden ,dat is een feit!!!! Iets anders beweren is dus in strijd met de feiten!! Fake nieuws ,verspreid door niet Russische maar Nederlandse Natuurtrollen,om de Nederlandse landbouw samenleving te ondermijnen!!!
  Zijn er cijfers ,waar uit blijkt dat door natuurorganisatie beheerd grasland meer weide vogels opleveren en waar zijn die getallen dan te vinden?
  Of wordt domweg aangenomen dat het het beter gaat met de weidevogels ,als een natuurorganisatie grasland heheerd?
  Kamer leden stel hierover eens kamervragen als je durft!!

 • stinkevuilsboulevard

  En dan het geweldige plas dras beleid ,wat veel voedsel voor de weidevogels oplevert
  Je zet alles onder water ,waardoor al het bodemleven moet vluchten om niet te verdrinken en vervolgens is het eenvoudig smullen voor de vogels
  Is dit nou niet zielig voor die arme bodem dieren,want dat is toch erg wreed en een regelrechte aanslag op hun dierwelzijn
  Waarom treed p.v.d.d. hier niet tegen op
  Die vogels lijken wel op jagers ,die zich in een kring rond een bos opstellen
  Waarna het bos in de brand wordt gestoken, de dieren in het bos hebben de keus ,of verbranden in het bos ,of je dood laten schieten buiten het bos
  Jagers die dit doen ,gaan voor 10 jaar achter de tralie's

 • DJ-D

  <>

 • rverheij

  Sinds het duitsonderzoek dat uitgebracht werd in 2017, waaruit zou blijken dat er in 27 jaar 75% minder insecten geteld werden zijn er in nederland ook tellingen gehouden.
  oa bij tilburg is er geteld in een bosgebied dat ingeklemd ligt tussen de A58 en de stadsuitbreiding.en waarrempel minder insecten, ligt dat daar aan de landbouw ???
  Dat duits onderzoek werd gestart in 1989, op 3 locaties werd er geteld, in de jaren daarna werd er gewisseld met de locaties en zo kwamen ze in 27 jaar op 64 verschillende locaties.
  Maar zo kun je natuurlijk niet fatsoenlijk insecten tellen, de aantallen varieerden dan ook enorm.
  Als je dan begint met een hoge telling in 1989en eindigt met een lage kom je op n afname , begin je een jaar later en eindig je n jaar eerder kom je op n toename.
  vervolgens deed er ook n nederlander mee waardoor het lijkt duits/nederlands onderzoek over 27jaar op 64 meetpunten en n afname van bijna 75 %.
  Jaja.

 • rverheij

  Sinds het duitsonderzoek dat uitgebracht werd in 2017, waaruit zou blijken dat er in 27 jaar 75% minder insecten geteld werden zijn er in nederland ook tellingen gehouden.
  oa bij tilburg is er geteld in een bosgebied dat ingeklemd ligt tussen de A58 en de stadsuitbreiding.en waarrempel minder insecten, ligt dat daar aan de landbouw ???
  Dat duits onderzoek werd gestart in 1989, op 3 locaties werd er geteld, in de jaren daarna werd er gewisseld met de locaties en zo kwamen ze in 27 jaar op 64 verschillende locaties.
  Maar zo kun je natuurlijk niet fatsoenlijk insecten tellen, de aantallen varieerden dan ook enorm.
  Als je dan begint met een hoge telling in 1989en eindigt met een lage kom je op n afname , begin je een jaar later en eindig je n jaar eerder kom je op n toename.
  vervolgens deed er ook n nederlander mee waardoor het lijkt duits/nederlands onderzoek over 27jaar op 64 meetpunten en n afname van bijna 75 %.
  Jaja.

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.