Home

Nieuws 11 reacties

Geitenboeren zitten met lammeren in hun maag

Op veel geitenbedrijven in Midden-Nederland zit de stal propvol en zitten de lammeren noodgedwongen in een noodhuisvesting.

Reden is dat veel opfok- en mestbedrijven niet over de juiste milieuvergunning beschikken en dus geen lammeren meer mogen opstallen. Veel bedrijven met melkgeiten doen de lammeren snel na geboorte naar een tweede locatie om deze op te fokken of de bokjes te mesten. De opvangbedrijven zijn veelal voormalige varkensbedrijven. De eigenaren daarvan hebben om diverse redenen hun milieuvergunning niet aangepast aan het houden van geiten. Dus formeel gezien zitten de jonge geitjes illegaal op deze bedrijven. De provincie Gelderland heeft meerdere gemeenten in de Gelderse Vallei, waaronder Ede en Barneveld, verzocht te handhaven.

Veel opfok- en mestbedrijven beschikken niet over de juiste milieuvergunning en mogen dus geen lammeren meer opstallen. Foto: Bert Jansen
Veel opfok- en mestbedrijven beschikken niet over de juiste milieuvergunning en mogen dus geen lammeren meer opstallen. Foto: Bert Jansen

Na 7 maart geen geitjes meer houden

De huurders of eigenaren van de opfok- meststallen hebben, na controle van de omgevingsdienst, een dwangsom van de gemeente ontvangen. Ze mogen na 7 maart geen geitjes meer houden. Deze termijn wordt maximaal 2 weken verlengd, tot de rechter uitspraak doet. Vandaag diende een kort geding om de opfokstallen in ieder geval tijdens het lammerseizoen te mogen gebruiken. Het was aangespannen door de getroffen geitenboeren. De provincie Gelderland wil dat de illegale geitenbedrijven dicht gaan en laat de gemeenten de klus klaren. Reden voor sluiting is het risico voor de volksgezondheid. Tijdens het kort geding sprak dierenarts Wico Teeuw dat de overbevolking leidt tot meer ziekte en sterfte van jonge dieren. Teeuw: “Ziekten verspreiden zich exponentieel door de stal.”

Dwangsom van € 70.000

De opfokkers en mesters van jonge geiten konden de milieuvergunningen na de geitenstop van de provincie Gelderland ook niet meer krijgen. Een van de getroffen bokkenmesters is Jan van de Beek in Otterlo. Hij heeft plek voor 2.000 bokjes. Deze voormalig varkenshouder heeft geen enkel begrip voor de handhavingsdwang van de gemeente Ede. De ammoniak- en geuremissies zijn veel minder dan varkens, die op zijn vergunning staan. Toch mag hij geen bokken meer mesten. De gemeente Ede heeft hem in 2015 zelfs met een startsubsidie in het zadel geholpen om bokken te gaan mesten. Voor Van de Beek en zijn vrouw een onbekend ambacht. Een van de reden dat hij wachtte om de vergunning aan te passen. Van de Beek: “Dat kost allemaal veel geld dat ik toen niet had. Eerst maar eens kijken of het bokken mesten bij ons past.”

De te betalen dwangsom voor het Otterlose bedrijf bedraagt € 70.000. Van de Beek verklaart dat volgende week de laatste 300 bokken van het bedrijf gaan. Daarna zit hij zonder inkomen, zegt hij. Want hij zijn vrouw leven van het bokken mesten.

Laatste reacties

 • Vhouder

  bokken mesten geeft toch geen risico op q koorts. Nederland is volslagen doorgeslagen en in paniek

 • Flepke

  Ik ben bang dat gezondheid maar een excuus is. In iedere sector heeft men een stok om te slaan. Bij geiten was er geen en is er een gemaakt.
  Men verplichte de geitensector om onder de 9,4% lammerensterfte te komen bij dieren onder de 21 dagen nu doet de sector dit door externe en ex varkensbedrijven hiervoor in te schakelen en gaan ze muggenziften

 • NouNiet

  @Vhouder en anderen, wat Wico Teeuw volgens mij heeft bedoeld te zeggen is dat, door het niet meer elders kunnen en mogen opfokken van ooitjes en bokken, de getroffen primaire bedrijven nu in de aflamperiode overbevolkt raken. Door deze overbevolking met ook nog eens de meest kwetsbare leeftijdsgroep neemt de ziektedruk binnen die primaire bedrijven enorm toe. Het gaat daarbij niet om het risico van Q-koorts want dat is er niet door het verplicht enten binnen alle geitenbedrijven. Het gaat om de enorme en onbeheersbare infectiedruk onder de lammeren en tussen de lammeren en geiten, zoals onder andere door Pasteurella en dergelijke. De provinciebesturen moeten zich diep schamen dat ze met deze draconische maatregel de geitensector juist op dit moment zo ongenuanceerd in de hoek drukken en geen enkele oplossing bieden om naar een structurele oplossing te werken voor het door hen zelf geschapen probleem.

 • koestal

  Weinig begrip bij de overheid,deze boeren proberen juist de jonge geitjes nog een volwaardig leven te geven,worden door de overheid weer gedwarsboomd. Dan rest alleen nog de mogelijkheid om deze jonge dieren te euthaniseren.

 • RIEN65

  Je kunt ook gewoon zorgen dat je vergunningen op orde hebt. Dit een beetje zielig gemekker over dingen die gewoon op orde moeten zijn.

 • Peerke1

  Rien65 zo makkelijk is dat niet de Gemeentes willen bijna nergens aan meewerken of je moet ze eerst handenvol geld geven en je moet een eindeloos geduld hebben, want dat hebben ze zelf ook.

 • Bolder01

  Rien 65. Vraag zelf eens een vergunning aan maakt niet uit waarvoor DAN kom je er achter hoelang het duurt voor je de vergunning hebt, En geen medewerking krijgt, EN de kosten niet te vergeten..

 • Flepke

  @Rien65
  Eerder hoorden lammeren tot 4 maanden bij de moeder voor elke vergunning. Dit is gewijzigd door de overheid en nu telt een lam voor hetzelfde mee als een volwassen dier. Wijzig je vergunning maar eens met een stop in de sector. In brabant mag men nog geen scheet laten of ze staan op je stoep.

 • RIEN65

  Als je geiten huisvest op een bedrijf met een vergunning voor varkens dan vraag je om problemen. Ik mag toch ook geen varkens in mijn koeienstal zetten?

 • klumperink

  Een goede reden om dierenbeschermingorganisaties op te trommelen , want als die jonge geitjes allemaal dood gemaakt moeten worden [vaak niet zo netjes , want dat wordt veel te duur], dan zorgt de publieke opinie er wel voor dat er een nette oplossing komt!

 • Tuig

  Zonder geldige vergunning lijkt mij vragen om moeilijkheden. Wat als er bv brand uitbreekt?

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.