Home

Nieuws

Gecombineerde opgave 2019 gestart

De Gecombineerde opgave voor het jaar 2019 is vanaf 1 maart geopend. Boeren kunnen tot en met 15 mei 2019 de opgave invullen en indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dat meldt RVO.nl.

In eerste instantie zal het voor veel bedrijven gaan om voorbereiding zoals het bijwerken van percelen. Net als in voorgaande jaren is het advies om dat eerst te doen via ‘mijn percelen’.

Voor vee-aantallen in de landbouwtelling blijft 1 april de peildatum. Die kunnen pas definitief verwerkt worden als de gegevens zijn ingelezen vanuit I&R of handmatig zijn ingevoerd.

Veel zaken vooraf ingevuld

In de opgave staan steeds meer zaken vooraf ingevuld. Dit jaar bijvoorbeeld toont RVO.nl per relatienummer welke UBN-nummers zijn gekoppeld op bedrijven met varkens en kippen.

Bij de grondregistratie zijn er onder meer codes bijgekomen, zoals voor maiskolvensilage, en zijn sjalotten en uien verder uitgesplitst. De code voor natuurlijk grasland (336) is daarentegen vervallen.

Subsidieregelingen aanvragen met Gecombineerde opgave

De Gecombineerde opgave is de aanvraag voor uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningspremie en de extra betaling voor jonge boeren. Dit jaar is de waarde van de betalingsrechten per hectare voor alle bedrijven gelijk.

Andere subsidieregelingen die via de opgave aangevraagd worden, zijn onder meer de subsidie voor de Brede weersverzekering en de graasdierpremie. Ook hiervoor zijn enkele aanpassingen in de voorwaarden doorgevoerd. Voor de Brede weersverzekering is in 2019 € 15 miljoen beschikbaar. RVO.nl noemt 3 verzekeraars als aanbieder: AgriVer, OFH BFAO en Vereinigte Hagel.

Meer info op: mijn.rvo.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.