Home

Nieuws

Forse groei EU bio-areaal

Het biologisch areaal in de Europese Unie nam in 10 jaar met 70% toe.

In de jaren 2007 tot 2017 groeide het biologisch landoppervlak in de EU jaarlijks met gemiddeld 5,6%. Dat blijkt uit cijfers die de EU vorige week publiceerde.

In tegenstelling tot het totaal aantal boerenbedrijven dat afneemt, steeg het aantal biologische bedrijven de afgelopen jaren. Het aantal biologische boeren nam in 2016 met 9% toe ten opzichte van 3 jaar eerder. In de afgelopen 5 jaar stopte ongeveer 2% van de biologische boeren met hun biologische bedrijf. Ze stopten volledig of gingen terug naar gangbare landbouw.

Biologisch areaal in Europa

Het biologisch areaal had in 2017 een aandeel van 7% van het totale landbouwareaal in de EU. Het Europese bio-areaal betrof in dat jaar 12,6 miljoen hectare. Dat is 18% van het wereldwijde oppervlak dat biologisch beboerd wordt.

Lees verder onder de grafiek.

Permanent grasland

Uit de cijfers blijkt dat permanent grasland het grootste aandeel heeft in het biologische oppervlak. Ongeveer 44%, oftewel 5,6 miljoen hectare, van het bio-areaal bestaat uit permanent grasland. Hoewel een groot oppervlak wordt gebruikt als voer voor vee, is het aandeel biologische veeteelt, als aandeel van het totaal nog gering, maar groeiend.

Biologische veestapel

Tussen 2012 en 2017 groeide de biologische melkveestapel met jaarlijks 5,7% en de jaarlijkse melkproductie met zo’n 6,3%. Het aandeel biologisch is bij koeien 5%, bij geiten en schapen 6%, bij pluimvee 3% en bij varkens minder dan 1%. Ondanks dat groeit de biologische varkens- en pluimveestapel jaarlijks harder dan gemiddeld met respectievelijk 6% en 10%.

Biologische producten

Naast eigen productie is de EU ook importeur van bio-producten. De EU is de tweede grootste consument van biologische producten, na de Verenigde Staten. In 2018 werd 3,3 miljoen ton aan biologische agrifoodproducten geïmporteerd door Europa.

Of registreer je om te kunnen reageren.