Home

Nieuws

EU worstelt met bescherming bij

De Europese lidstaten praten al bijna 6 jaar over de manier waarop bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen rekening moet worden gehouden met bijen. De Europese Commissie probeert tot een oplossing te komen door het zogenoemde Bee Guidance Document – het bijenrichtsnoer – in stapjes in te voeren.

Alleen onderdelen waar de lidstaten het over eens worden zal in regelgeving worden vastgelegd. Veel lidstaten vinden het richtsnoer niet uitvoerbaar. Dan gaat het om de vraag bij welke chronische blootstelling nog middelen kan worden toegelaten bij honingbijen en welke veiligheidsfactoren voor hommels en solitaire bijen moeten gelden. Bovendien zijn er bezwaren tegen de strenge eisen waaraan veldstudies moeten voldoen. In de praktijk komen die erop neer, dat er nauwelijks nog middelen kunnen worden toegelaten.

Europese Voedselveiligheidsautoriteit

In een brief aan de Tweede Kamer heeft landbouwminister Schouten uitgelegd dat de Europese Commissie probeert om onderdelen, waar de lidstaten het over eens zijn, nu in te voeren. Daarnaast moet de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Efsa) voor de overige punten tot een nadere uitwerking komen, waarbij ook de laatste wetenschappelijke gegevens worden meegenomen. Dat is ook de richting die Nederland wil. Daarmee wordt in elk geval voor een deel een eind gemaakt aan de heersende impasse.

Onderzoek Wageningen

De minister verwacht dat op zijn vroegst in mei door de lidstaten een beslissing zal worden genomen in het Scopaff, het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer. De minister denkt dat onderzoek van Wageningen UR ook kan bijdragen aan de ontwikkeling van manieren om middelen te beoordelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.