Home

Nieuws 1 reactie

Brabant investeert 1,5 ton in zwijnenbeheer

Provincie Noord-Brabant investeert € 150.000 om het beheer van wilde zwijnen te optimaliseren. Dat meldt de provincie in een reactie op het adviesrapport van faunabeheereenheid (FBE) Noord-Brabant.

Het geld is onder andere bedoeld voor aanschaf van nachtzichtapparatuur, doorontwikkeling van vangkooien, inzet van preventieve maatregelen, aanleg van wild- en wroetakkers en trichinenonderzoek onder wilde zwijnen. De provincie stelt daarbij de voorwaarde dat medeverantwoordelijke partijen, zoals jagers, grondeigenaren en wildbeheereenheden, hetzelfde bedrag bijleggen, zodat er een financiële impuls van € 300.000 ontstaat. Samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij volgens de provincie essentieel om het doel te bereiken.

Brabantse zwijnenpopulatie flink gegroeid

Volgens de provincie is het aantal wilde zwijnen de afgelopen 10 jaar flink toegenomen. Waar in beheerjaar 2012-2013 nog 116 zwijnen geschoten werden in Brabant, waren dit 706 zwijnen in 2017-2018. Met de uitbraak van AVP in België is de urgentie om de populatie te reduceren en verspreiding tegen te gaan verder toegenomen. Bovendien valt Noord-Brabant buiten de aangewezen leefgebieden van de wilde zwijnen, zogenoemde ‘nulstandgebieden’. In principe mogen dus alle wilde zwijnen geschoten worden, al is dit geen verplichting en in de praktijk vaak niet haalbaar, meldt de provincie.

Voor optimalisering van het beheer is een beter inzicht in de populatieontwikkeling en een adequaat overzicht van de verspreiding nodig. Daarom reserveert de provincie tevens € 25.000 om samen met provincie Limburg het monitoringsprogramma te verbeteren. Bovendien versoepelt Brabant het gebruik van vangkooien. Zo is er geen specifiek gebiedsplan meer nodig en is er geen maximum aan het aantal vangkooien meer. Voor de inzet van een vangkooi is nu een protocol ontwikkeld.

Eén reactie

  • Gat

    Wroet en wildakkers? Die provincie hoopt elke dag nog dat er avp uitbreekt in brabant. Dan is het feest in den bosch. Varkens boeren de nek omdraaien

Of registreer je om te kunnen reageren.