Home

Nieuws 15 reacties

Boer moet willen investeren om klimaatdoel te halen

De sector landbouw en landgebruik kan de klimaatdoelen halen, de belangrijkste onzekerheid hierin is de bereidheid van boeren om ook echt in klimaat te willen investeren. Dat is een van de conclusies die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) trekt in hun doorrekening van de klimaatplannen.

In 2030 kan op het gebied van landbouw en landgebruik een reductie van 1,8 tot 4,6 Mton aan broeikasgasuitstoot gerealiseerd worden met de huidige plannen. De opgave van de landbouw is 3,5 Mton aan methaan, lachgas en kooldioxide. Ongeveer de helft van deze teruggang van broeikasgasuitstoot wordt gerealiseerd door de glastuinbouw. De andere helft is een verdienste van de veehouderij, als de plannen in het ontwerpklimaatakkoord worden uitgevoerd.

Met maatregelen om methaan door varkens en rundvee terug te dringen, kan 0,7 tot 1,8 Mton extra broeikasgassen worden gereduceerd. De kosten hiervan heeft het PBL ook berekend: jaarlijks € 46 miljoen tot € 125 miljoen. Daarbovenop komen nog eenmalige investeringen, bijvoorbeeld voor het aanpassen van stalsystemen. Deze komen uit op € 244 miljoen tot € 722 miljoen.

Verdienmodellen zijn nodig om klimaatdoelen te halen

Bij veel van de voorstellen uit het ontwerp-klimaatakkoord heeft het PBL kritische kanttekeningen. Boeren willen wel in het klimaat investeren, maar dan moeten deze kosten wel terug te verdienen zijn. Dit verdienmodel is cruciaal om de landbouwbijdrage aan de klimaatdoelen te laten slagen. PBL zegt dat het kabinet dan wellicht, bij uitblijven van verdienmodellen, extra subsidies zou moeten verstrekken aan boeren die CO2 reduceren of opslaan.

In de klimaatplannen werd ook gesproken over het vastleggen van CO2 in de bodem, door het verhogen van het organischestofgehalte. Daarmee dachten de partijen 0,5 Mton te kunnen halen, maar PBL ziet dit een stuk somberder in, aangezien er momenteel geen methode is om dit te meten. Ditzelfde geldt voor de veenweidegebieden. In de plannen staat vooral het opschalen van proefprojecten met onderwaterdrainage en aangepast peilbeheer. De klimaatwinst hierbij is op z’n hoogst 0,1 Mton. De kosten hiervan zijn € 4 miljoen tot € 7 miljoen per jaar, met een investeringslast van € 29 miljoen tot € 48 miljoen.

Juridische houdbaarheid van AVV betwijfeld

Als laatste is PBL kritisch over de manier waarop de sector heeft voorgesteld om ervoor te zorgen dat alle boeren meedoen aan de klimaatopgave. Het voorstel is om via een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) de afspraken te waarborgen. Bij de juridische houdbaarheid van deze AVV zet PBL vraagtekens. Voor de melkveehouderij komt nog dit jaar een meetinstrument, in de vorm van een carbonfootprintmonitor. De vraag is of deze tijdig klaar is, aangezien een vergelijkbaar instrument, de KringloopWijzer, ook een tijdrovende en complexe aangelegenheid is gebleken.

Laatste reacties

 • Alco

  Wat een klinkklare ONZIN

 • Albert Albers

  Broeikasgassen zijn niet de oorzaak van de opwarming. Dat is puur het energieverbruik, veroorzaakt door het aantal mensen met onze huidige levensstijl. En of deze energie nu opgewekt wordt door fossiele brandstoffen of zonnepanelen en windmolens maakt niet uit. Het is allemaal warmte die afgegeven wordt aan de omgeving. Het verwarmen van alle huizen, het elke dag douchen en alle elektrische apparaten van de kookplaat tot een mobieltje. Het zijn allemaal kacheltjes. En wat te denken van al het zwarte asfalt dat overdag opwarmt en 's nachts weer afgegeven wordt aan de omgeving. Het enige wat warmte vastlegt zijn groene planten en bomen. Maar ja, probeer dat iedereen maar eens aan het verstand te krijgen.

 • kraats

  Iedere fruitteler, melkveehouder, akkerbouwer, (boom)kweker legt via z'n gewassen CO2 vast. Veeeel meer dan ze produceren. Wie telt dat mee ?

 • deB.

  Juist kraats, dat moet uitgedragen en bevestigd worden, maar het daaromtrent angstig stil! LTO oh nee, zitten een de verkeerde kant van de tafel

  Verworden tot een doodziek land, in alle opzichten!! Het is niet uit te leggen, complete volksstammen zijn en worden doordrenkt met deze linkse onzin

 • willepy

  Boeren moeten wel KUNNEN investeren!

 • koestal

  Boeren moeten het milieu redden,de rest van Nederland kan blijven vliegen en autorijden.

 • el

  Daar komt het wel op neer@ koestal!

 • 200113528

  de boer moet alles redden behalve zijn eigen. Ze verzuipen ons en schuiven alles af op ons bordje

 • koestal

  Boeren hebben al heel veel geinvesteerd,van wie is dat klimaatdoel ? Wat een onzin en gemanipuleerde cijfers.

 • Goochelaars een klimaatakkoord is blijkbaar een fluitje van een cent ,hier kunnen de groningers alleen maar van dromen

 • pinkeltje

  Hoezo legt een gewas CO2 vast? De CO2 die het gewas opneemt komt op enig moment gewoon weer vrij in de kringloop. Tenzij je het geteelde gewas tot in einde der tijden zonder dat het verteert kunt opslaan. Maar laten we daar maar niet van uit gaan. Teel je een gewas dan produceer je netto precies zoveel CO2 als dat je aan fossiele brandstof opstookt om het gewas te telen, te vervoeren en te verwerken. En voor de hele wereld gezien komt er gemiddeld per saldo net zoveel CO2 bij in de lucht als dat we aan fossiele brandstof opstoken of aan veen laten verteren. Vergis je trouwens ook niet in de CO2 die vrij komt bij een vulkaan uitbarsting. Kortom, zolang op wereldschaal de olie, gas en kolenstook niet ophoudt zal de CO2 toename gewoon doorgaan. Is er in de andere Europese landen trouwens ook zoveel heisa om het bejubelde akkoord van Parijs te halen?

 • Nieuw.

  @ Pinkeltje, bio landbouw dan maar meteen verbieden. Co2 uitstoot is immers hoger.

 • Kelholt

  PBL, stond dat niet voor Prutsers die Bedriegen en Liegen?

 • agratax.1

  Dat het klimaat aan verandering onderhavig is, zal niemand bestrijden. Of de mens de oorzaak is staat niet vast, maar wordt wetenschappelijk aangenomen. Al zijn we de oorzaak van deze verandering, dan wil dit nog niet zeggen, dat we het veranderende klimaat kunnen keren en terug kunnen naar de tijd van 3 maanden sneeuw en ijzige kou rond 31 december. Het ideaal beeld van de wereld verbeteraars. Zij willen dit bereiken door technische ingrepen en vergeten dat er sinds 1960 ca. 2 x zoveel mensen op de aardbol rond dartelen die allemaal volgens dezelfde Linkse Goeroes recht hebben op een even groot deel van de luxe als wij in het westen onszelf hebben toe bedeeld. M.a.w. wij niet minder maar de anderen meer. Dit kan alleen maar leiden tot een ver uit balans geraken van de aarde en biodiversiteit. Hier komt bij dat huidige stand van zaken reeds de permafrost heeft aangetast, ie niet meer perma is maar allen winterse vorst behelst. Hierdoor wordt de uitstoot van broeigassen een natuurlijk gedreven proces en niet meer mensafhankelijk. Dus Oncontroleerbaar geworden.

 • Gradje 1966

  De Links rakkers zijn de Dictators van vroeger als je niet geloofde wat zij voor hadden met iedereen werd je uit de weg geruimd en dit gaat nu gebeuren in Nederland met de boeren zonder een fatsoenlijke vergoeding worden wij de keel dicht geknepen Deze Dictators willen de echte problemen niet aanpakken want dan zijn ze hun stemmen kwijt Begin met de vliegtuigen aan de grond te laten staan de auto s in de garage en ga fietsen of lopen en dan heb je niet zoveel tijd om zo n onzin uit te kramen

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.