Home

Nieuws 2 reacties

Bijna 5 ton voor natuurinclusief in Groningen

De provincie Groningen stelt bijna € 500.000 beschikbaar voor natuurinclusieve landbouw.

Op 3 verschillende manieren biedt de provincie ondersteuning voor het realiseren van meer natuurinclusieve landbouw. Boeren kunnen voor in totaal € 85.000 subsidie aanvragen voor het uitvoeren van natuurinclusieve maatregelen in de praktijk, zoals de aanschaf van nieuwe machines. Een voorbeeld is de aanschaf van mechanische bestrijding van onkruid.

Vergoeding

De maximale vergoeding is 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 6.000. Boeren kunnen hun aanvraag indienen vanaf 14 maart tot en met 31 december 2019.

Voor kennisuitwisseling door middel van trainingen en workshops is € 400.000 beschikbaar.

Organisaties die coaching of trainingen geven, kunnen een aanvraag indienen voor projecten vanaf € 175.000. Ten slotte ontvangt de onderzoeksorganisatie Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) een bijdrage van € 11.500 voor het aanleggen van proefvelden met biologische en gangbare teelten.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Weer een hoop geld voor wijsneuzen die menen alles beter te weten.

  • kanaal

    de oplichters en de koffiedrinkers gaan er met de centen vandoor.

Of registreer je om te kunnen reageren.