Home

Nieuws 6 reacties

BLHB overweegt cassatie in zaak fosfaatrechten

De bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) overweegt in cassatie te gaan tegen de uitspraak over fosfaatrechten.

De bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) kan zich niet vinden in de uitspraak van de pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 26 maart jl.

Verpachter recht op deel fosfaatrechten

Volgens BLHB-adviseur Dries van Rozen zijn er voldoende redenen om in beroep te gaan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak. In die uitspraak komt de pachtkamer tot het oordeel dat weliswaar de fosfaatrechten in beginsel van de pachter zijn, maar daarnaast onder voorwaarden ook verpachters recht hebben op – een deel – van de fosfaatrechten.

Volgens Rozen heeft de pachtkamer in de uitspraak voor die conclusie veel te weinig argumenten aangedragen en ontbreekt de noodzakelijke onderbouwing. “Het goede gevoel is er niet”, aldus Rozen over de uitspraak van de pachtkamer.

Lees verder onder de tweet

‘Verpachter is geen veehouder’

Rozen vindt het opmerkelijk dat de pachtkamer stelt dat fosfaatrechten onder bepaalde voorwaarden moeten worden overgedragen aan de verpachter. “De verpachter kan echter geen fosfaatrechten op naam krijgen, hij is geen veehouder.”

Dries van Rozen:

14,8 hectare valt buiten de boot? Dit rammelt.

Op een aantal punten mist Rozen argumenten van de pachtkamer. “De ondergrens (voor overdracht fosfaatrechten aan de verpachter, red.) wordt bij 15 hectare gezet, maar de onderbouwing ontbreekt. 14,8 hectare valt buiten de boot? Dit rammelt.”

Waardevermindering

Volgens Rozen is de belangrijkste drijfveer van de pachtkamer om fosfaatrechten over te dragen aan de verpachter het feit dat anders de grond en de gebouwen minder waard zouden worden. ”Tijdens de zitting op 24 oktober stond dit ook centraal. De verpachter (ASR, red.) kon toen niet onderbouwen dat grond zonder fosfaatquotum minder waard zou worden. Dit werd ook eenvoudig weerlegd. Tijdens de periode van het melkquotum was er ook geen verschil in de waarde met en zonder melkquotum. Vreemd dat het arrest nu wel van een waardevermindering uitgaat.”

Marktwaarde van 50%

Ook de keuze van de pachtkamer om van een marktwaarde van 50% uit te gaan irriteert Rozen. “Het arrest geeft op geen enkele wijze inzicht waarom voor de 50% wordt gekozen. Geen redenatie en geen (steekhoudend) argument voor deze verdeling. Dit is uiterst merkwaardig en misschien wel het meest curieuze van het gehele arrest.”

Dries van Rozen kan zich dan ook niet neerleggen bij deze uitspraak. “Het doel van deze proefprocedure was dat er duidelijkheid zou komen. Dit is er op zich wel gekomen, maar dit arrest mist de nodige onderbouwing en argumenten. De noodzaak is er om in cassatie te gaan.”

Laatste reacties

 • Trot

  Doen want fosfaatrechten is gekoppeld aan houder van de dieren is altijd gezegd?

 • J.W. de Kloet

  lijkt mij wijs omdit aan te vechten

 • Gerechtelijk broddelwerk zodat het 'ons kent ons' wereldje van rentmeesters, stichtingsbestuurders en grootgrondbezitters tijdens de rotary avondjes mooi samen het glas kunnen heffen. De fiscalisten regelen nog even dat het te ontvangen bedrag bij de verpachter in box 3 komt en uitlachten maar, die ploeteraars die krom hebben mogen liggen omdat er zonder hen er helemaal geen rechten zouden zijn toegekend. Tenzij in een pachtcontract natuurlijk staat dat de pachter verplicht is om dieren te houden waarvoor misschien ooit eens productierechten zouden komen. Heb ik nog nooit ergens gelezen.
  Ik snap niet dat rechters altijd klagen dat ze het zo druk hebben, 'zoek melkquotum en vervang door fosfaatrechten', in de materie verdiepen is niet nodig.

 • hollandagri

  Mensen dit is civiel recht. Dan kan iedereen stellen wat die wil, het is dan zaak te weerleggen anders gaat de rechter er in mee. De rechter moet zich beperken tot de inbreng van partijen zelf.

 • hendruk

  Bijzondere uitspraak van het Hof. Wat ik me nu in gemoede afvraag: wat doet de verpachter met de aan hem toegekende fosfaatrechten? Stelt hij die ten dienst van een nieuwe pachter? Deze nieuwe veehouder heeft als het goed is de fosfaatrechten van zichzelf. Op basis hiervan houdt hij zijn vee.
  Dus door pachtgrond te aanvaarden krijgt de nieuwe pachter er een x aantal kilo's fosfaat bij. Wil hij dit? Wat kost hem dat?

  Praktijk zal zeer waarschijnlijk worden dat de dolblije verpachter de toegekende kilo's fosfaat gewoon verkoopt. Dit komt omdat de rechter fosfaatPRODUCTIEruimte en fosfaatGEBRUIKSruimte door elkaar gooit. De rechter oordeelt alsof het om gebruiksruimte ( de grond!) gaat maar het gaat om de productieruimte, de aanwezige dieren die de PACHTER had.

  Stel dat de fosfaatPRODUCTIEruimte (de dieren) voor 50% van de verpachter waren, zou de uitspraak kloppen.
  Je fosfaatquotum is je PRODUCTIEquotum, en heeft niks met de plaatsing (op pachtgrond) te maken.

  En dat maakt het zo'n vreemde uitspraak van het Hof.

 • hendruk

  Overigens; het Hof heeft met de uitspraak ook naar indertijd het melkquotum gekeken. Waar niet bij wordt stil gestaan is dat er in 1984 het melkquotum werd toegekend en gebonden aan het aanwezig areaal landbouwgrond. In beginsel was het quotum ook niet verhandelbaar zonder onderliggende grond.

  In het beginsel van het fosfaatquotum is dit in 2015 bewust niet gebonden aan het aanwezige areaal landbouwgrond. Van meet af aan is het fosfaat los gehouden van de grond.

  In cassatie gaan lijkt me dan ook een goed idee met kans van slagen.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.