Home

Nieuws

Afvoer naar Rendac betrokken bij onderzoek slachterijen

Het onderzoek naar de gang van zaken bij middelgrote slachthuizen in het Noorden van het land richt zich ook op de manier hoe afgekeurde dieren bij Rendac terechtkomen.

Dat meldt landbouwminister Carola Schouten in antwoord op vragen van Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Tjeerd de Groot (D66).

Al eerder is aangekondigd dat de minister extern onderzoek laat doen “naar de gang van zaken rond (signalen over) de noordelijke slachthuizen en de wijze waarop de NVWA hierop heeft gereageerd.” Dat onderzoek moet voor het zomerreces klaar zijn.

Afgekeurde dieren naar Rendac

De minister legt uit dat een dier voor de slacht geëuthanaseerd en afgevoerd wordt, als het niet slachtwaardig is. Afgekeurde dieren moeten naar de destructor van Rendac worden afgevoerd. De minister zegt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samenwerkt met Rendac “om te zorgen dat er eenvoudige administratieve toetsing plaats kan vinden, om zo bij twijfel sneller na te kunnen gaan waar afgekeurde dieren terecht zijn gekomen. Deze dieren komen naar hun aard dan ook niet in de voedselketen terecht. ”

Rundvlees afgekeurd

Vorige week werd bekend dat vorig jaar zeker 30.000 kilo rundvlees van afgekeurde dieren is getraceerd en vernietigd. Kamerlid Dion Graus had daar vragen over gesteld in een debat met de minister.

Vetweiderijen

Volgens de minister zijn vorig jaar ruim 2.200 runderen gekeurd na een noodslachting in een slachthuis dat door de NVWA is geregistreerd . Ongeveer 1.200 van de keuringen hadden plaats op slachthuizen in het noorden.

De minister kan niet specifiek antwoorden op vragen over de vetweiderij. De Groot en Geurts stellen in hun vragen dat melkkoeien naar vetweiderijen gaan, alvorens ze voor de slacht worden aangeboden. De minister heeft geen inzicht in het aantal controles op vetweiderijen, omdat die niet als categorie in de statistieken voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.