Home

Nieuws 1 reactie

Aantal biologische bedrijven groeit boven 5.000

Het aantal biologische bedrijven onder toezicht van Skal is vorig jaar toegenomen tot 5.046.

De gerealiseerde groei van de biologische sector ligt met ruim 300 bedrijven, goed voor 6,7%, in lijn met de prognose, blijkt uit het jaarverslag van Skal. De biologische landbouwsector is met 4,1% gegroeid en de verwerking en handel met 8,4%. Het aantal gecertificeerde biologische bedrijven is met bijna 7,7% gestegen naar 4.833.

1.849 bedrijven biologisch gecertificeerd

Van de 2.010 geregistreerde landbouwbedrijven zijn er 1.849 biologisch gecertificeerd. Dit zijn er 99 meer in 2017. De overige 161 landbouwbedrijven zijn eind 2018 nog in omschakeling naar biologisch. Het aantal omschakelaars is iets lager dan in 2017, toen er 180 waren.
Het geregistreerde landbouwareaal is vorig jaar gegroeid met 1.835 hectare naar 71.351 hectare.

3.991 inspecties door Skal

In 2018 heeft Skal 3.991 inspecties uitgevoerd. Deze inspecties bestaan uit basisinspecties en inspecties voor hercertificering. Tijdens de jaarlijkse inspectie stelt Skal vast of het bedrijf nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Het is Skal in 2018 niet gelukt om alle handel- en verwerkersbedrijven te bezoeken voor de jaarlijkse inspectie. Van de landbouwbedrijven is 99% bezocht. De niet-bezochte bedrijven vallen in de categorie laag risico en krijgen begin 2019 een inspectie.

Lees verder onder de foto

Skal-controle bij een biologische melkveehouder. - Foto: Ronald Hissink
Skal-controle bij een biologische melkveehouder. - Foto: Ronald Hissink

Ernstige afwijkingen

In 2018 zijn 1.044 ernstige afwijkingen geconstateerd bij 685 bedrijven. Het aantal ernstige afwijkingen is ongeveer gelijk aan een jaar eerder. 449 van de 1.044 ernstige afwijkingen zijn geconstateerd bij landbouwbedrijven.

De inspecteurs constateerden tijdens hun 6.568 bedrijfsbezoeken in totaal 62 kritieke afwijkingen op 46 bedrijven; 32 daarvan zijn geconstateerd bij landbouwbedrijven en 30 bij handels- en verwerkingsbedrijven. Bijna 75% van de kritieke afwijkingen die vorig jaar is geconstateerd, is een herhaalde, niet-opgeloste ernstige afwijking uit een eerdere inspectie.

Lees ook: Groei biologische akkerbouw geleidelijk door obstakels

Eén reactie

  • Gradje 1966

    De grootste Co2 vervuilende landbouw is de Bio Landbouw daar hoor je niets van .
    De bio zet zich af tegen de reguliere landbouw als dat ze beter zijn maar dat is niet zo de Bio is zeker niet beter

Of registreer je om te kunnen reageren.