Home

Nieuws

ANLb-subsidiepot is bijna leeg

Het aantal aanmeldingen van boeren voor beheerpakketten neemt dusdanig toe dat de ANLb-subsidiepot bijna leeg is.

Dat meldt directeur Evelien Verbij van BoerenNatuur, de overkoepelende organisatie van de 40 agrarische collectieven. Cijfers van afgelopen jaren laten zien dat het areaal agrarisch natuur- en landschapsbeheer, de budgetten en het animo onder boeren fors toegenomen is. “Er zijn steeds meer boeren die willen deelnemen. Dit past in de landelijke trend naar een meer natuurinclusieve landbouw.”

Animo flink toegenomen

In het jaar 2018 is het ANLb-budget gegroeid naar ruim € 61 miljoen. Dat is bijna 42% meer dan in 2016. Het ANLb-budget wordt gefinancierd door Europese- en nationale gelden.

Daarnaast nam het aantal deelnemers in 2018 flink toe, met ruim 19% in vergelijking met 2016, tot 9492.

“Dit jaar (2019) is het areaal, het budget en het aantal deelnemers zeker nog verder gegroeid”, zegt Verbij. Volgens haar komt dit voornamelijk door de overheveling van € 40 miljoen vanuit pijler 1 naar pijler 2 binnen het ANLb.

Vraag naar meer budget

Verbij: “Het beschikbare ANLb budget is nu bijna volledig benut. Als we agrarisch natuur- en landschapsbeheer nog meer willen stimuleren, moet er meer geld komen vanuit de EU of vanuit provincies.” Ook geeft de directeur van BoerenNatuur aan dat zij boeren geen ‘nee’ wil verkopen. “Natuurlijk willen wij dat zo veel mogelijk boeren deelnemen en zich inzetten voor vormen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarom zetten BoerenNatuur en de agrarische collectieven zich in om samen met bijvoorbeeld lokale overheden, provincies, waterschappen en bedrijfsleven te zoeken naar extra mogelijkheden om aan deze behoefte van boeren tegemoet te komen. Dit in dezelfde lijn zoals collectieven nu al budgetten van waterschappen wegzetten ter bevordering van de waterkwaliteit via de systematiek van het ANLb”, besluit Verbij.

Of registreer je om te kunnen reageren.