Home

Nieuws

7 GLB-pilots officieel van start

De 7 ‘Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB’ zijn deze week van start gegaan.

Dat meldt BoerenNatuur. Doel van de pilots is om ervaring op te doen met prestatiegerichte betalingen aan boeren in aanloop naar de volgende GLB-periode 2021-2027.

De pilots worden uitgevoerd door agrarische collectieven voor natuur- en landschapsbeheer, in opdracht van het ministerie van LNV. Er is € 9 miljoen beschikbaar gesteld voor de pilots. Deze lopen tot 31 maart 2021 en liggen verspreid in bijna alle regio’s van Nederland.

Vereenvoudiging GLB

Een ander doel van de pilots is gericht op de uitvoeringslasten. De Europese Commissie streeft naar vereenvoudiging van het GLB met minder administratieve lasten. De ervaringen in de pilots moeten bijdragen aan het ontwerp van een stelstel van prestatiegerichte betalingen dat boeren stimuleert om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. De bedoeling is dat boeren meer rekening gaan houden met biodiversiteit, klimaat, en de bescherming van water, bodem en lucht.

Of registreer je om te kunnen reageren.