Home

Nieuws 2 reacties

Onderzoek: waterkwaliteit onder druk door landbouw

Mest en bestrijdingsmiddelen veroorzaken een groot deel van de watervervuiling in Nederland.

Dat concludeert milieuorganisatie Natuur & Milieu in een nieuw verschenen onderzoeksrapport naar de waterkwaliteit in Nederland. Op basis van een literatuuronderzoek en interviews met experts, zoals waterschappen, adviesbureaus en de WUR, concludeert de organisatie dat van de gemeten wateren in Nederland slechts 1% voldoet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW)-eisen. “In 2027 moet echter voldaan worden aan de Europese afgesproken eisen voor waterkwaliteit”, meldt een woordvoerder van Natuur & Milieu. Veel tijd voor herstel is er volgens haar niet. Veelal wordt in het rapport verwezen naar onderzoeken van overheidsinstantie Compendium voor de Leefomgeving (CLO). Zij bevestigen dat meststoffen, bestrijdingsmiddelen en riooloverstort een belangrijke factoren voor de slechte waterkwaliteit zijn.

Wij meten de waterkwaliteit in landelijk gebied wel degelijk. Daarnaast hebben we ruim 50 fte staan op toezicht, alleen al in de agrarische sector

Miranda van der Voort, Unie van Waterschappen

Niet of nauwelijks gemeten

Nog belangrijker, volgens Natuur & Milieu, is dat er in de kleinere wateren zoals sloten en kanalen in landelijk gebied niet of nauwelijks wordt gemeten. “Dit is ruim een derde van de Nederlandse wateren en juist daar treedt rechtstreeks of via het grondwater vervuiling op door meststoffen, bestrijdingsmiddelen en riooloverstort”, aldus een woordvoerster van Natuur & Milieu. Op de vraag hoe betrouwbaar de conclusies van het onderzoek zijn antwoordde ze: “Op basis van antwoorden van de geïnterviewde experts en de slechte waterkwaliteit in de KRW-wateren, is het zeer aannemelijk dat de kwaliteit in de kleine landelijke wateren ook slecht is. Immers, het water uit de kleinere ‘haarvaten’ belandt in de hoofdwatergangen.”

Ook ‘nieuwe stoffen’ zijn zeer schadelijk

Volgens communicatieadviseur Miranda van der Voort van de Unie van Waterschappen slaat de milieuorganisatie hier de plank mis. “Wij meten de waterkwaliteit in landelijk gebied wel degelijk. Daarnaast hebben we ruim 50 fte staan op toezicht, alleen al in de agrarische sector.” Ook geeft van der Voort aan dat waterschappen in samenwerking met de agrarische en industriële sector al tijden bezig zijn de waterkwaliteit te verbeteren. “Het is niet alleen de agrarische sector: de zogenoemde ‘nieuwe stoffen’ zoals medicijnresten en microverontreinigingen uit de industriële sector zijn ook zeer schadelijk.” Volgens de communicatieadviseur kan de capaciteit op het gebied van toezicht wel wat versterkt worden.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Ik houd niet zo van lieden die groepjes maken en daar conclusies uit trekken. Literatuuronderzoek, interviews met experts, adviesbureaus en WUR: stel dat WUR niet zo stellig is en (bepaalde) adviesbureaus juist wel dan kun je veronderstellen dat de groep zodanig het eens is met de conclusie van N en M. Hetzelfde bij de groep meststoffen, bestrijdingsmiddelen en riooloverstort. Als de riooloverstorten giganties vervuilen, doet de groep meststoffen, bestrijdingsmiddelen en rioolstort dat ook terwijl meststoffen en bestrijdingsmiddelen misschien nauwelijks voorkomen in het water. Dus een taak voor Boerderij om niet alleen hun tekst over te nemen maar ook dit even uit te zoeken.

  • kleine boer

    Leuk dat dat miranda gelijk zo vel reageert tenminste het klinkt vel.En niet alleen de landbouw de schuld geeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.