Home

Nieuws

Wetterskyp Fryslân nam zekere voor onzekere met beregeningsverbod

Het Wetterskip Fryslân nam afgelopen zomer het zekere voor het onzekere door een beregeningsverbod af te kondigen.

Dat vertelde boezembeheerder Pier Schaper van het Wetterskip op de regiobijeenkomst van de Nederlandse Akkerbouwvakbond in Oudebiltzijl. Het Friese waterschap was eind juli niet meer in staat om het benodigde water achterin de Friese polders te pompen. Daarom besloot het waterschap om een volledig beregeningsverbod op gras, en overdag voor andere gewassen, af te kondigen.

Onderlinge afspraken

Het naburige waterschap Noorderzijlvest deed dit niet. Volgens Schaper is dit omdat daar het waterschap boeren had gevraagd om onderling afspraken te maken over de beregening van gewassen. Behalve voor oppervlaktewater was het in het werkgebied van het Wetterskip ook een verbod op het onttrekken van grondwater. “Het waterschap beschikt over te weinig informatie over de invloed van een eventuele massale grondwateronttrekking op de bodem,” licht Schaper toe.

Negatieve geluiden

NAV-voorzitter Teun de Jong weet dat akkerbouwers niet te spreken waren over de handelswijze van het Wetterskip. “We hebben een enquête gehouden onder onze leden over het handelen van de waterschappen tijdens de droogte. Alleen vanuit Friesland kwamen negatieve geluiden.”

Bestaande afspraken onder loep nemen

Schaper snapt de onvrede die onder de boeren heerst. Hij ziet de afgelopen zomer als mogelijkheid om de bestaande afspraken over de waterverdeling nog eens onder de loep te nemen. “In vredestijd moet je afspraken maken, zodat je in oorlogstijd, zoals tijdens de droogte, dat niet hoeft te doen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.