Home

Nieuws 22 reacties

Wens voor meer dierlijke mest bij herbezinning mestbeleid

Het ministerie van landbouw trekt het land in om ideeën op te doen over de herziening van het mestbeleid. Bij de eerste bijeenkomst in Kamerik met als thema kringlooplandbouw, blijkt dat er een grote wens is om meer dierlijke mest te mogen gebruiken.

Alle opties staan bij de herbezinning van het mestbeleid open: van doorgaan met het huidige beleid, tot eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Dit voorjaar inventariseert het ministerie van landbouw de ideeën in het veld om het mestbeleid te verbeteren. Op de eerste regiobijeenkomst in het Utrechtse Kamerik staat kringlooplandbouw centraal.

Veel verschillende gedachten over kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is een van de speerpunten van de landbouwvisie van het ministerie. Dat er veel verschillende gedachten zijn over kringlooplandbouw, wordt al snel duidelijk. De een ziet kringlooplandbouw als een vrijwel gesloten kringloop op het bedrijf, terwijl de ander een kringloop ziet op Europees niveau of soms op mondiaal niveau.

Een varken kan van niets iets maken

Varkenshouder Martin Houben van Houbensteyn Group

Varken als middelpunt kringloop

Varkenshouder Martin Houben van Houbensteyn Group ziet zijn varkens als het middelpunt van de kringloop. “Een varken kan van niets iets maken”, vindt Houben. Hij voert zijn varkens voor 60% met restproducten. Dit wil hij opschalen naar 75%. 90% van het veevoer op zijn bedrijf komt uit een straal van 250 kilometer rondom het bedrijf. De mest op het bedrijf wordt vergist en verder verwerkt.

Schaalvergroting is een must

Schaalvergroting is volgens de ondernemer een must voor een klimaatvriendelijke oplossing. Niet alleen om de investeringen terug te kunnen verdienen, maar ook om mest te kunnen vergisten en te composteren tot een product van een constante kwaliteit.

Er moet meer organische stof in de bodem kunnen worden gebracht, vinden de ondernemers op de regiobijeenkomst. Ook willen ze de bemesting beter af kunnen stemmen op de gewasopbrengst, bijvoorbeeld via een gewasderogatie - Foto: Jan Willem Schouten
Er moet meer organische stof in de bodem kunnen worden gebracht, vinden de ondernemers op de regiobijeenkomst. Ook willen ze de bemesting beter af kunnen stemmen op de gewasopbrengst, bijvoorbeeld via een gewasderogatie - Foto: Jan Willem Schouten

‘Wetgeving is belangrijkste belemmering’

De belangrijkste belemmering om de kringloop verder te sluiten is volgens Houben de wetgeving. Veel reststoffen worden nu als afval gezien, terwijl ze als veevoer zouden kunnen fungeren. Dat de wetgeving het sluiten van een kringloop in de weg zit, vindt ook melkveehouder Geert Stevens. Hij wil de kringloop op zijn bedrijf graag verder sluiten door meer dierlijke mest te gebruiken in plaats van kunstmest. Dit komt de bodem en het gewas ten goede, omdat er meer organische stof in de bodem komt. De huidige regelgeving belemmert dit echter, zegt hij.

Meer dierlijke mest in plaats van kunstmest

Tijdens de brainstormsessie wordt duidelijk dat er een breed gedragen wens is om meer dierlijke mest te gebruiken in plaats van kunstmest. Er moet meer organische stof in de bodem kunnen worden gebracht. Ook willen ondernemers de bemesting beter af kunnen stemmen op de gewasopbrengst, bijvoorbeeld via een gewasderogatie. Er klinkt kritiek op de onderzoeken die nu gebruikt worden als basis voor het beleid. Deze zijn te oud en achterhaald. Door nieuwe rassen en technieken kan er veel meer opbrengst behaald worden, waar een hogere mestgift voor nodig is, aldus de boeren.

Ruimere normen om fraude tegen te gaan

Het nieuwe mestbeleid moet fraudebestendiger worden, is een van de uitgangspunten. Daarom moeten prikkels worden weggenomen. Dat zou volgens de aanwezigen kunnen door meer gebruik van mest toe te staan, zodat boeren hun gewassen niet onderbemesten en door de afzetkosten voor veehouders te verlagen. Het vereenvoudigen van de regels wordt ook gezien als een belangrijk punt om ‘fraude’ te verminderen. De regels zijn zo ingewikkeld geworden, dat een vergissing zo gemaakt is, met als gevolg dat dit als fraude wordt gezien, zegt een van de deelnemers.

We moeten af van een mestbeleid, maar naar een bodembeleid

Deelnemer tijdens regiobijeenkomst LNV

De aanwezige ondernemers, veelal melkveehouders en enkele akkerbouwers en mestverwerkers, zouden graag meer nieuwe technieken in de praktijk testen, maar hiervoor ontbreekt het aan experimenteerruimte. Ook wordt er gepleit voor het afschaffen van belemmerende regels zoals over de uitrijdtermijn van dierlijke mest, zodat er op het optimale moment bemest kan worden. “We moeten af van een mestbeleid, maar naar een bodembeleid”, oppert een van de deelnemers. Om het mestbeleid robuuster te maken, wordt voorgesteld om 2 sporen in te voeren in een nieuw beleid; Boeren kunnen dan kiezen voor een generieke norm van bijvoorbeeld 2 koeien per hectare, of voor de kringloopwijzer. Een ander stelt voor om in het nieuwe mestbeleid doelen te stellen in plaats van regels.

Voorstel dit najaar gepresenteerd

Het ministerie gaat alle ideeën van de regiobijeenkomsten verzamelen en verwerken tot een voorstel, dat dit najaar gepresenteerd zal worden. Daarbij zullen ook de vervolgstappen voor de invulling van een nieuw mestbeleid duidelijk worden.

Laatste reacties

 • ghsmale

  makkelijker en minder regels wordt al jaren verkondigt
  gaat hem niet worden in dit land

 • gjh

  ja klopt de regels worden alleen maar achterlijker !!

 • Alco

  Moet toch niet zo moeilijk zijn?
  De minister kondigde toch kringloop af? Ha Ha

 • farmerbn

  Je moet af van de mestanalyses van al die giertonnen mest. Gewoon bodemanalyses door onafhankelijke mensen genomen die aangeven wat de max is voor mesttoevoeging. Daarnaast per gewas bekijken wat er nodig is op dat perceel en rijden met die strontkar. Maar ook dat zal hem niet worden.

 • Alco

  @farmerbn. Dat roep ik al jaaaaaaren.

 • De kringloop is elk jaar meer regels. De kringloopwijzer is een stapel cijferbrij.
  Al die vergadertijgers hebben niet in de gaten dat 1 A4tje regels werkbaar is. Elk jaar alleen al van mest een nieuw boekwerk met onlogische regels, geeft werkgelegenheid maar steeds minder werk-plezier.

 • Bennie Stevelink

  Meer dierlijke mest gebruiken en tegelijk verruiming van de uitrijdregels is tegenstrijdig. Meer dierlijke mest gebruiken vereist juist strikte, en waarschijnlijk strengere uitrijdregels.

 • Gradje 1966

  Grondmonsters steken met gps en onafhankelijk ieder perceel percelen die veel te hoog zitten geen mest op en die dat treft heeft in het verleden teveel gereden en moet dan maar verplicht laten verwerken zodat fraudeurs uit het verleden de pijn gaan voelen en niet weer de boeren die zich aan de regels hebben gehouden uit staan te lachen

 • Attie

  Gradje heeft het begrepen, helemaal mee eens.

 • Alco

  Ja @Attie. Maar zoals hierboven @farmerbn ook al zegt. "Maar dit zal hem niet worden".

 • Attie

  Alco, bij derogatie heb je de grondmonsters al, en is fosfaat bekend. Is fosfaat laag, dan extra mest ipv kunstmest.

 • schuurkerck

  @Gradje1966 & Attie, hoe diep willen jullie de monsters steken en op welke stoffen willen jullie onderzoeken? Groet, Jean-Pierre

 • Bennie Stevelink

  @Gradje, @Attie en @Alco, hoe weten jullie nu, met alleen grondmonsters, dat een boer die te veel mest heeft deze mest verantwoord heeft afgevoerd? Hij kan het ook stiekem in de beek laten lopen.

 • kleine boer

  bennie net zoals met uitscharen van vee....?

 • Attie

  Er zal altijd een verschil blijven tussen plaatsbare mest op het bedrijf, en overschotmest. Maar begin maar eens op derogatie bedrijven met het plaatsbare deel..

 • farmerbn

  Heb eergister mijn mestplan gemaakt. Bij drijfmest uitrijden in februari gaan ze hier uit van een benutting van 30%. Als je later uitrijdt gaat dat % omhoog. Als je dus zegt dat je in februari uitgereden hebt mag je meer mest per ha rijden. Grappig hè. Ook wordt er alleen naar stikstof gekeken. Alleen in Nederland kijken ze naar stikstof én fosfaat.

 • Gradje 1966

  Bennie dat weet je net als nu als je teveel hebt moet je afvoeren bij de knoeiers moet je maar meer controleren bij te hoge gehalte in de grond geen mest op het land maar afvoeren en verwerken dat is dan de straf omdat ze in het verleden teveel gereden hebben en toen de winst hadden laat het dan nu maar eens anders gaan degene die zich in het verleden aan de regels heeft gehouden nu maar eens belonen met goedkopere afvoer van mest. bij mijn op het bedrijf varieert de Pal van 33 tot 158 dit is een stuk land wat ik gekocht heb van een varkens boer gelukkig maar een klein stukje

 • Bennie Stevelink

  @Gradje, hoe weet je dat een boer die mest over heeft dit ook daadwerkelijk afvoert en niet in de beek laat lopen?

 • Bennie Stevelink

  @Farmerbn, bij jullie in Frankrijk hebben ze veel minder mest dan ze aan fosfaat op de grond kunnen plaatsen. Ze gaan er vanuit dat een boer er geen belang bij heeft om op het ene perceel drie keer zoveel fosfaat uit dierlijke mest uit te rijden dan er nodig is en vervolgens op een ander perceel dure fosfaatkunstmest gaat kopen. In de Franse situatie is geen wetgeving nodig voor fosfaat.
  Overigens wordt in Frankrijk vrijwel nergens de nitraatnorm gehaald die in Nederland wel gehaald wordt.

 • farmerbn

  Waar haal je dat laatste vandaan bennie?

 • Gradje 1966

  Bennie je moet toch de mestboekhouding in orde hebben dus verplichte afvoer met afvoerbewijzen en verplicht laten verwerken deze knoeiers

 • Alco

  Er mag ook geen geld nagemaakt worden en toch gebeurd het. Moet je daarom het geld maar afschaffen.
  Dit volgens de beredenering van @|Bennie dat je mest in de beek kunt laten wegstromen.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.