Home

Nieuws laatste update:1 mrt 2019

Verbetering stikstofbenutting uit voer vlakt af

Hoewel de benutting van stikstof in voer de laatste 25 jaar fors verbeterde, vlakt de ontwikkeling af.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2017 werd 29% van de opgenomen stikstof vastgelegd in vlees, melk en eieren. Echter, in 2012 was dat ook al zo. Een flink verschil met begin jaren ‘90, toen de stikstofbenutting nog maar 21% bedroeg. Gras bevatte toen nog 33 gram stikstof per kilo, tegen 27-29 gram nu.

Pluimvee benut stikstof het meest efficiënt

Pluimvee gaat het meest efficiënt om met de stikstof die het via voer binnenkrijgt: 44% daarvan komt terecht in vlees of eieren. Bij rundvee is de benuttingsgraad 23%. Deze dieren hebben dan ook een heel andere stofwisseling, en krijgen bovendien ander voer.

Via krachtvoer kreeg de veestapel in 2017 434 miljoen kilo stikstof binnen. Ruwvoer bevatte 292 miljoen kilo, 11 miljoen kilo meer dan een jaar eerder.* De jaarcijfers worden sterk beïnvloed door toevallige factoren zoals het weer. In 2016 viel de maisoogst tegen, waardoor in 2017 meer gras is gevoerd. Dat bevatte ook nog eens meer stikstof dan het jaar ervoor, zodat de dieren meer stikstof binnenkregen.

Stikstofverliezen gehalveerd

Volgens de mineralenbalans die het CBS bijhoudt van de landbouw, zijn de stikstofverliezen naar de omgeving sinds de jaren ‘90 gehalveerd. Toen verdween jaarlijks 600 miljoen kilo stikstof naar bodem en lucht, nu nog ruim 300 miljoen kilo. Dit alles door efficiënter mestgebruik en maatregelen tegen ammoniakemissie.

De cijfers van het extreem droge jaar 2018 en de gevolgen daarvan voor de stikstofbenutting in de winter van 2019 zijn nog niet bekend.

Stikstofstromen in de veehouderij. – Bron: CBS

* Dit bericht is op 1 maart aangepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.