Home

Nieuws

RvS buigt zich weer over houdbaarheid PAS

Donderdag 14 februari gaat de discussie over de ‘juridische houdbaarheid’ van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een volgende ronde in.

De Raad van State (RvS) buigt zich dan opnieuw over het PAS, nadat het Europees Hof van Justitie in november 2018 – op verzoek van de RvS – zijn visie op stikstofwetgeving heeft gegeven. De RvS voelde zich genoodzaakt het Hof om advies te vragen omdat het PAS wellicht niet in overeenstemming de Europese Habitatrichtlijn zou zijn. Als dat werkelijk zo beoordeeld zou zijn door het Hof, zou het PAS juridisch onhoudbaar zijn geweest. Daarom werd in mei 2017 de vraag voorgelegd aan het Hof in Luxemburg.

PAS blijft overeind

In het arrest van november 2018 laat de Europese rechter het systeem van het PAS echter overeind. Wel is het Hof van mening dat de Nederlandse overheid ten onrechte al de verwachte positieve effecten van bij voorbeeld betere stalsystemen of vermindering van ammoniakuitstoot door gebruik van ander voer te gemakkelijke meetelt. Dat kan alleen volgens het Hof als onomstotelijk vaststaat dat die positieve effecten er ook daadwerkelijk zijn. Alleen dan mag het meegerekend worden. Het is nu aan de RvS hier een oordeel over te vormen.

10 zaken ter zitting

Er zullen donderdag 10 zaken ter zitting komen, waaronder 6 natuurvergunningen voor veehouderijen in de provincie Noord-Brabant, maar ook weigeringen van de provinciebesturen van Limburg en Gelderland om maatregelen te nemen tegen het beweiden en bemesten van gronden bij in totaal 4 veehouderijen. Coöperatie Mobilisation for the Environment (Mob) en Vereniging Leefmilieu zijn destijds tegen deze besluiten in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Of registreer je om te kunnen reageren.