Home

Nieuws

Ruim 30 hectare Fries land onder water

Doel is om meer weidevogels in het gebied te krijgen.

Zo’n 40 boeren in Noordoost-Friesland zetten deze week hun plasdrasgebieden (30,5 hectare) onder water. Daarmee willen ze weide- en watervogels, zoals grutto’s en kieviten, de kans bieden meer voedsel en broedplekken te vinden. Dat meldt de agrarische natuur- en landschapsvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De plasdrasgebieden zijn onderdeel van een overkoepelend agrarisch natuurbeheerpakket. Boeren met plasdrasgebieden ontvangen een subsidie van € 2.400 per hectare via het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). De deadline voor het onder water zetten is vrijdag 15 februari.

20 centimeter water

Met een zogenoemde plasdraspomp wordt het water uit sloten op het weiland gepompt waarmee het land tot ongeveer 20 centimeter onder water komt te staan. “De meeste plasdrasgebieden blijven tot 15 juni onder water staan, sommige tot september”, zegt NFW-voorzitter Albert van der Ploeg. Feitelijke eis is om continu minimaal 60% van de oppervlakte met een waterlaag van minimaal 5 centimeter te voorzien.

Riet verwijderd

Naast de vernattingsmaatregelen hebben boeren de afgelopen tijd overtollig riet verwijderd om meer vogels naar de gebieden te trekken. Door in de zomer het maaien van het gras uit te stellen, wanneer er nesten en/of kuikens zijn waargenomen, hebben de kuikens meer kans om veilig op te groeien. Dit vergroot de kans op een toename in weidevogelpopulaties, meldt NFW.

180 boeren betrokken

Binnen vereniging NFW is al ruim 3.000 hectare agrarisch natuurbeheer gerealiseerd. Naast plasdras betreft dit onder andere kruidenrijke graslanden, kuikenvelden, grasland met rustperiodes en legselbeheer. Ruim 180 boeren doen mee aan het weidevogelbeheer. Daarvan hebben 40 boeren plasdrasgebieden.

Foto

  • De plasdras pomp wordt aangezet in aanwezigheid van voorzitter Albert van der Ploeg en gebiedscoördinator Henk Oud van vereniging Noardlike Fryske Wâlden, de beheerders Gjalt van Houten en zonen en Folkert Visser en de vrijwilligers van de vogelwacht Lekkum/Miedum. - Foto: Noardlike Fyske Wâlden

    De plasdras pomp wordt aangezet in aanwezigheid van voorzitter Albert van der Ploeg en gebiedscoördinator Henk Oud van vereniging Noardlike Fryske Wâlden, de beheerders Gjalt van Houten en zonen en Folkert Visser en de vrijwilligers van de vogelwacht Lekkum/Miedum. - Foto: Noardlike Fyske Wâlden

Of registreer je om te kunnen reageren.