Home

Nieuws 5 reacties

Regelgeving hindernis bij sluiten mestkringloop

Regelgeving is een belangrijke hindernis bij het sluiten van de kringloop. Dat is te concluderen uit de vele discussies op het vierde nationale mestcongres, dat Boerderij donderdag in het Gelredome in Arnhem organiseerde.

Erken de as van pluimveemest als meststof in Nederland. Daarvoor pleit manager Gerd-Jan de Leeuw van BMC Moerdijk. De pluimveemestverwerker moet al zijn as nu nog in het buitenland afzetten omdat er in Nederland geen toelating is. “Maar de as is in feite niks anders dan geconcentreerde pluimveemest, met fosfaat en kali in dezelfde verhouding als in de mest zelf”, aldus De Leeuw donderdag op het Boerderij Nationaal Mestcongres, dat een kleine 200 mensen uit de mestsector trok.

Hij ziet Nederland niet zozeer als een belangrijke afzetmarkt, maar wil de erkenning vooral om het imago van zijn product te verbeteren. “Erkenning hier maakt verkoop in het buitenland makkelijker.”

Herijking mestbeleid

De wens van De Leeuw is een van de vele punten die aan de orde moeten komen in de herijking van het mestbeleid die minister Schouten dit jaar wil maken. Hoe kansrijk het idee is, werd nog niet duidelijk. Aanwezige mestspecialisten van het ministerie wilden er niet op reageren.

Het pleidooi van De Leeuw past in een van de belangrijkste conclusies van de dag: er is grote behoefte aan verandering in regelgeving in de mestwereld.

Mineralenconcentraat

Ook biogasondernemer Ids Schaap van het Friese bedrijf Agradu loopt er tegenaan. Zolang mineralenconcentraat niet als kunstmestvervanger mag dienen, zijn de afzetkosten van digestaat voor zijn installaties nog torenhoog. Toch slaagt hij erin om met de verwerkers op verschillende locaties rendabel mest te verwerken. Schaap richt zich in zijn inleiding vooral tegen de opvatting dat vergisting van cosubstraat het mestprobleem vergroot in plaats van verkleint. Dankzij de verwerking tot exporteerbare mestkorrels dragen zijn installaties bij aan vermindering van de Nederlandse mesthoeveelheid, blijkt uit zijn verhaal. Het verhaal van Schaap is optimistisch: hij zou op dit moment zonder SDE subsidie kunnen draaien.

Door de korrels naar nabijgelegen landen als Frankrijk en Engeland te brengen, draagt BMC bij aan het sluiten van de kringloop, stelt De Leeuw. Hij pareert kritiek dat het verbranden van mest de kringloop juist tegenwerkt. Energetisch is dit het gunstigst, stelt hij en, eindige grondstof als fosfaat komt zo waar het vandaan kwam, van akkerbouwgronden.

Lees verder onder de tweet

Dierlijke mest in de kringloop

Het thema van de dag is: dierlijke mest in de kringloop. Mestspecialist Gerard Velthof van Wageningen Economic Research en secretaris van de belangrijke commissie deskundigen meststoffenbeleid, weet als geen ander hoe de stikstofkringloop in elkaar zit. Zijn boodschap is dat zelfs bij zeer efficiënt meststoffengebruik er altijd stikstof verloren zal gaan. De kringloop kan niet helemaal gesloten worden. Aanvulling is nodig. Door stikstofbindende gewassen, of kunstmest of andere mineralen. Hij wijst erop dat Nederland via veevoerimport nog altijd erg afhankelijk is van kunstmestgebruik elders.

Ook het verhaal van Velthof maakt duidelijk hoe groot de invloed is van regelgeving. Het toestaan van mineralenconcentraat als kunstmestvervangers zou een belangrijk gat in de stikstofkringloop kunnen dichten. Dit hangt onder meer af van een onderzoek dat de EU doet en waarvan de resultaten eind dit jaar bekend worden.

Groene Weide Meststof

Arjan Prinsen van Groot Zevert Vergisting is ook voorstander van het sluiten van kringlopen. Wel 7.500 hectare van 150 bedrijven kan worden voorzien van Groene Weide Meststof (GWM), afkomstig uit de mestvergisting. Dit gaat om een jaarlijkse vergisting van 100.000 ton mest. De lagere kosten voor mestafvoer en de lage kunstmestkosten zijn de verdienmodellen, aldus Prinsen. Zo kunnen kringlopen in de regio gesloten worden. Bovendien zorgt de mestvergister voor werkgelegenheid en een lage footprint. Prinsen ziet het hele project als een kans, er hoeft namelijk ook minder aardgas gebruikt te worden. Dit is gunstig voor het milieu.

Vergunningen en locaties bottleneck voor mestverwerking

Hoe ingewikkeld het zit met regelgeving en de rol van de overheid, bleek tijdens het ochtendprogramma bij het optreden van topambtenaar Marjolijn Sonnema van het ministerie van LNV. Een van de aanwezige ondernemers constateert dat mestverwerking qua techniek en markt prima rond te zetten is, maar dat vergunningen en locaties de grootste bottleneck zijn. Het antwoord van Sonnema klinkt onmachtig: “Dat is een kwestie van provincies en gemeenten, die hebben wij in Den Haag niet aan het lijntje.”

Co-auteur: Marleen Purmer

Laatste reacties

 • Zuperboer

  “Dat is een kwestie van provincies en gemeenten, die hebben wij in Den Haag niet aan het lijntje.” En dat noemen wij dan weer verschuilen achter anderen. Daadkrachtig beleid steunt op leiders niet op verschuilers.

 • landboer

  Idd Zuperboer!

 • melkveehouder .

  De bal rondspelen, daar zijn ze goed in.

 • vragenantwoord

  oh dan heeft dit: <> dus na 5,5 jaar niets opgeleverd ! even een WOB verzoek indienen wat ze er dan wel mee gedaan hebben ........... ik gok op niks..

 • gjh

  ja lastig hoe we het ene flauwekul met het andere flauwekul op elkaar aansluiten.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.