Home

Nieuws 18 reacties

Ophalen kadavers fors duurder in 2019

De Rendac-tarieven voor het ophalen van kadavers stijgen dit jaar flink. De totale destructielasten stijgen met 23,8%.

De ophaalbijdrage per dier stijgt met 45%, terwijl de bijdrage per reguliere stop stijgt met 8 tot 8,4%. Een reguliere stop gaat € 20,56 kosten, een geplande vatenstop € 14,81. Het ophalen van een rund gaat bij het nieuwe tarief € 61,53 kosten, dat was € 47,23, exclusief btw. Het vast ophalen van een ton, voor bijvoorbeeld pluimvee of biggen, kost in 2019 € 24,35, ruim € 4,00 meer dan vorig jaar.

De tarieven zijn officieel vastgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en gepubliceerd in de Staatscourant.

Druk op destructietarieven blijft

Het tarief per dier is opgebouwd uit de verwerkingskosten, de verkoopopbrengsten van diermeel, dierlijk vet en huiden en de verrekening van de resultaten van voorgaande jaren. Hierdoor zijn de verliezen van de destructieactiviteiten in 2015 en 2017 nog doorberekend in de nieuwe tarieven. De verwerkingskosten stijgen door hogere energie- en brandstofkosten en door reguliere indexaties. De verwachte krimp van de veestapel en verwachte sluiting van kolencentrales, het afzetkanaal van het diermeel, zullen ook in de toekomst druk op de tarieven blijven geven.

Sectorpartijen vragen overheidsbijdrage kadaververwerking

De kadavertarieven worden vastgesteld na overleg met LNV en sectorpartijen. LTO Nederland, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), Nederlands Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vinden de tariefsverhoging onacceptabel. “De tarieven worden al jaren stelselmatig verhoogd, nu met een percentage dat niet meer als reëel kan worden gezien”, reageren ze. Ze dringen er bij het ministerie op aan om een deel van de kosten te betalen, omdat het verantwoord en zorgvuldig verwerken van kadavers in het belang is van de volksgezondheid.

Een woordvoerder van Rendac vindt de vraag om een overheidsbijdrage legitiem. Tot 2010 droeg de overheid bij aan kadaververwerking en zorgde daardoor voor minder schommeling in de tarieven voor de veehouders. Ook in omringende landen betaalt de overheid mee. Het ministerie gaat echter niet in op het verzoek voor een bijdrage.

Laatste reacties

 • Flepke

  Schandalig.

  Laat maar andere bedrijven toe om kadavers te verwerken. Gegarandeerd dat Rendac dan binnen het jaar nog failliet is.

 • Gebageit

  Rijk worden van andermans leed!

 • mariapeel

  Schandalig ze vragen om criminaliteit op deze manier

 • helderziende

  ja,mariapeel; dat zijn de volgende schandalen,dat de mensen het aanbieden van kadavers gaan ontwijken. denk dat we daar mee naar de overheid moeten om dat onder hun aandacht te brengen.het gaat immers ook de volksgezondheid aan!!

 • Vhouder

  moeten we hans huiijbers van lto nog voor bedanken

 • besaar

  geluk bij ongeluk, wolven eten toch ook kadavers?

 • J.W. de Kloet

  Carola boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. en dan jagen we de kosten nog effe omhoog. dat is de politiek onbetrouwbare figuren

 • koestal

  alles wordt duurder

 • Door onze overheid goed gekeurd ? Weer een teken dat ze van ons af willen ..

 • Firma Vellenga

  Neem aan dat Rendac ook tegen de bureaucratie op loopt. Zij kunnen de prijs gewoon verhogen hiervoor. Dat kan de boer niet dat is het probleem. Verder wel een compliment naar Rendac toe. Nooit problemen mee gehad ze komen altijd keurig het kadaver ophalen.

 • eja

  Schandalig gewoon

 • Berg en Dal

  diertarieven ongeveer 200% tov 2017

 • De kadaververwerking is een open markt.
  Er hebben echter geen andere bedrijven dan RENDAC een vergunning aangevraagd.

 • 8911077012

  heeft toch iemand ooit de kip met de goude eieren verkocht de sukkels
  ze verdienen meer aan 1 dood varken dan de verkoper aan 100 levende

 • oeleboele

  ach ja, Rendac zal wel denken,; nu kunnen wij niet achter blijven. Nu moeten wij net als alle andere organisaties die linken aan boeren, onze prijzen ook maar es flink verhogen.

  Echt schandalig . en iedereen stond erbij en keek ernaar.....!

 • Jan-Zonderland

  Hier in Ontario worden veel varkens en pluimvee kadavers gecomposteerd op het bedrijf zelf. De kadavers worden begraven in een hoop zaagsel en na een tijdje vind je er niks meer van terug. Zou voor Nederland de perfecte oplossing zijn kringlooplandbouw !

 • kempenboer

  Het enigste dat ik jammer vind is dat al de zlto met de rendac destijds de tarieven ook verhoogd zou hebben, er nu niks voor ons veranderd zou zijn, maar we wel nog het kapitaal en rendac in boerenhanden hadden. Kip met de goeden eieren dus ja.

 • hongarije

  In Hongarije is er een behoorlijke (Europese) subsidie beschikbaar voor het ophalen van de kadavers. Misschien in Nederland ook wel mogelijk.
  Wij zelf hebben een vergunning om met incinerators te mogen werken.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.