Home

Nieuws 4 reacties

Nieuwe Europese wetgeving voor waterhergebruik in landbouw

Het Europees Parlement stemde op 12 februari in met nieuwe Europese wetgeving waarmee het mogelijk wordt om gezuiverd afvalwater te gebruiken voor irrigatie in de land- en tuinbouw.

Dat meldt het Europees Parlement. Toenemende droogte is een uitdaging voor de gehele Europese land- en tuinbouw. “Daarom is het belangrijk dat we kijken naar nieuwe bronnen, buiten grondwater en oppervlaktewater”, aldus VVD- Europarlementariër Jan Huitema.

Europese kwaliteitscriteria

Rioolwater kan dusdanig gezuiverd worden dat dit water weer gebruikt kan worden voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Door Europese kwaliteitscriteria op te stellen, moet overal in Europa de voedselveiligheid en volksgezondheid gegarandeerd blijven, zo meldt het Europees Parlement.

Twents voorbeeld

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik benadrukte de noodzaak van waterhergebruik en noemde het voorbeeld van het proefproject in Haaksbergen (Ov.). “Dit project moet ongehinderd door kunnen gaan, zonder belemmering door nieuwe regelgeving.” Bij dat proefproject wordt gezuiverd water uit de Twentse rioolwaterzuiveringsinstallatie gebruikt om agrarische percelen op droogtegevoelige hoge zandgronden in Twente te bewateren.

Strenge veiligheidsnormen

Volgens Schreijer-Pierik wordt in zuidelijke EU-landen al langer gebruik gemaakt van hergebruikt water voor de landbouw. De nieuwe Europese wetgeving voor waterhergebruik die het Parlement vandaag goedkeurde, zal door strenge veiligheidsnormen gaan toezien op de volksgezondheid en het milieu. “Voedingsproducten uit lidstaten van de EU die al volop afvalwater hergebruiken voor de teelt van hun gewassen, komen op de Europese interne markt. Het hergebruikte afvalwater moet daar nu strenger gevrijwaard worden van alle vervuiling en bedreigingen voor de voedselkwaliteit”, benadrukt Schreijer-Pierik.

Duidelijke verdeling aansprakelijkheid

“Het is van levensbelang dat nu ook een duidelijke verdeling van de aansprakelijkheid en eindverantwoordelijkheid van leveranciers van gezuiverd water voor hergebruik enerzijds en afnemers anderzijds tot stand is gebracht door deze EU-wet. Het kan niet zo zijn dat boeren aansprakelijk zijn als de processen of de zuiveringsinstallatie van de waterleverancier niet op orde zijn”, besluit Pierik.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Dat gaat natuurlijk een keer fout en dan zijn er veel mensen ziek of dood. Ik hoef geen funtomaat van het rioolwater uit Amsterdam.

 • ,

  En geen koe meer drachtig.

 • HJ O R

  Dat laatste is waarschijnlijk het grootste probleem.

 • willepy

  Waterhergebruik is prima! Maar gebruik landbouwgrond, dat is bestemd voor de teelt van gewassen voor voedselproductie, niet als afvoerput. Ontoelaatbaar!!!! Iedereen weet toch dat veel 'onbekend/nieuwe stoffen' niet (kunnen) worden gemeten en ook niet worden tegengehouden in het zuiveringsproces. Boeren in Haaksbergen: laat je niet verleiden!!! Annie, onbegrijpelijk dat je hierin mee gaat. Duidelijke verdeling van aansprakelijkheid? Je weet bij voorbaat toch al wie aan het kortste eind trekt.

Of registreer je om te kunnen reageren.