Home

Nieuws

NMV wil geen verlenging Fries ganzenbeleid

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) wil geen verlenging van het huidige Friese ganzenbeleid.

Dat meldt NMV voorzitter Harm Wiegersma in een brief aan Provinciale Staten in Friesland. Volgens de NMV is het beleid omstreden, niet compleet en belangrijke beheermogelijkheden staan ter discussie.

Bonus-malusregeling

De NMV verzoekt provincie dringend de bonus-malusregeling en het verhoogd eigen risico op te schorten, conform het advies vanuit de Faunabeheereenheid Friesland (FBE). In ieder geval totdat de hoeveelheden winterganzen in een aangetoonde, dekkende relatie staan met de gefinancierde foerageergebieden en Natura 2000-gebieden met opvangdoelstelling.

Foerageergebieden

De NMV vindt dat het voedselaanbod in aangewezen foerageergebieden niet in verhouding staat met boerenland buiten de beschermde gebieden. Zo zal er weinig voedsel beschikbaar zijn in natuurgebieden, waardoor de schadedruk buiten de gebieden hoger wordt. Dat terwijl schadevergoeding binnen foerageergebieden 100% vergoedt wordt en erbuiten voor 80%. Indien de relatie tussen de hoeveelheid winterganzen binnen- en buiten foerageergebieden acceptabel is, dan accepteert NMV de maatregel van het verhoogde eigen risico op schade. Dan is de schadedruk namelijk in balans met de gegeven bestrijdingsmogelijkheden, laat Wiegersma weten.

Lees ook: Toch vergoeding faunaschade gans in Gelderland

Of registreer je om te kunnen reageren.