Home

Nieuws 13 reacties

D66 en GroenLinks: hoger peil veenweide

GroenLinks en D66 willen dat het grondwaterpeil in veenweidegebieden omhoog gaat en dat er Europees geld komt om boeren te ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe teelten en nieuwe landbouwmethoden. Tegelijk bepleiten beide partijen de waterschapsbesturen op een nieuwe leest te schoeien.

“Het systeem van geborgde zetels voor boeren heeft ertoe bijgedragen dat beslissingen te eenzijdig op kortetermijnbelangen van de landbouw zijn gericht”, aldus de 2 partijen in de notitie ‘Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland’. De initiatiefnota over de veenweidegebieden is gepubliceerd met de titel ‘Veen red je niet alleen’.

In veenweidegebieden wordt het waterpeil laag gehouden, met name voor de melkveehouderij. Een laag peil betekent dat de grond inklinkt en het veen broeikasgassen uitstoot. Waterschappen hebben tot nu toe vaak het beleid om het waterpeil de bodemdaling te laten volgen.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vindt dat waterschappen anders moeten denken. Hij licht toe dat hij zich niet richt tegen de boeren in het waterschap. “We moeten ons afvragen of de provincies en waterschappen wel voldoende insteken op het algemeen belang. Nemen ze wel de goede beslissingen?”

Zeespiegel in 2100 292 centimeter hoger

Volgens De Groot is de noodzaak voor maatregelen om voorbereid te zijn op de effecten voor klimaatverandering afgelopen weekeinde weer extra onderstreept, toen het KNMI berekeningen publiceerde waaruit blijkt dat de stijging van de zeespiegel in 2100 wel 292 centimeter zou kunnen bedragen. “Daarmee krijgen onze kinderen te maken. Dat betekent dat we fundamenteel moeten nadenken over wat we moeten doen. Die 292 centimeter bedenk ik niet, dat is het KNMI.”

We kunnen er niet onderuit dat klimaatadaptatie ook geld zal kosten

De GroenLinks/D66-nota over de aanpak van de veenweidegebieden is een aangepaste versie van de nota die GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet in december uitbracht. Bromet: “Het veen stoot net zoveel CO2 uit als 2 kolencentrales of 2 miljoen auto’s. Door het waterpeil te verhogen neemt die CO2-uitstoot af. En het mooie is dat het niet alleen goed is voor het klimaat, maar dat ook weidevogels profiteren van hoge grondwaterstanden, zoals de bedreigde grutto.”

Geld moet komen van Rijk, overheden en uit GLB

De vorige versie van de nota had de titel ‘De verborgen vervuiler’. In die GroenLinks-nota stond nog dat ook het rijk met geld over de brug moest komen voor de boeren in veenweidegebieden. In de mede door D66 ondertekende nota staat dat het geld vooral uit het Europees landbouwbudget moet komen.

Het doel is om in 2030 1 Mton CO2 te besparen

D66-Kamerlid De Groot zegt dat aan de landbouwklimaattafel voorstellen gedaan zijn voor extra geld voor de boeren. Daarvan kan ook een deel beschikbaar komen voor de veenweideboeren. In de gezamenlijke nota staat dat bestaande financiële middelen bij gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk beter moeten benutten. “Maar we kunnen er niet onderuit dat klimaatadaptatie ook geld zal kosten. Het is een van de grootste opgaven van deze tijd.”

Alle voorstellen doorrekenen

Het Planbureau voor de Leefomgeving is op dit moment bezig de voorstellen van de verschillende klimaattafels door te rekenen. CDA-Kamerlid Jaco Geurts zegt dat hij op die doorrekening wacht, voordat hij met een reactie op de plannen van D66 en GroenLinks komt.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) bepleit in een reactie een gecoördineerde aanpak van de bodemdaling in de veenweidegebieden. Zij verwijst naar de voorstellen die daarover zijn gedaan in het ontwerp-regeerakkoord. “Samen met alle betrokkenen – overheden, agrariërs en maatschappelijke organisaties – wordt gewerkt aan het tegengaan van veenoxidatie. Het doel is om in 2030 1 Mton CO2 te besparen. Daarmee neemt de landbouw een grote verantwoordelijkheid in het totaal van maatregelen.”

In de initiatiefnota wordt vooral heel veel van boeren gevraagd

Volgens Dik-Faber is in veenweidegebieden en mix van maatregelen nodig, die in samenspraak met de boeren moeten worden uitgevoerd. “Stap voor stap, op basis van solide onderzoek.” Zij verwijst naar de klimaatenveloppe waarin geld is vrijgemaakt voor de veenweidegebieden. “In de initiatiefnota wordt vooral heel veel van boeren gevraagd in een periode dat de melkveehouderij het al zwaar heeft.”

Laatste reacties

 • mts_kuijpers

  Als de zeespiegel in 2100 met 292 gestegen is tov nu, dan kan de overheid maar beter geen geld meer pompen in de randstad want die houden de voetjes dan niet droog. Het is niet populair, maar D’66 en GroenLinks kan zich beter druk maken over waar ze dadelijk hun kiezers moeten gaan huisvesten. Dan hebben ze hulp van het platteland hard nodig.

 • ENDE902

  De veenoxidatie en de daarmee verband houdende bodemdaling is een proces dat al eeuwenlang gaande is, in het belang van de hele samenleving, want er wordt voedsel geproduceerd. Nu er teveel mensen, auto's, vliegtuigen en industrieën in Nederland zijn, moet er ineens iets aan gedaan worden. Uit bovenstaand artikel begrijp ik, dat 2 miljoen auto's minder eenzelfde invloed heeft.

 • agrobosbouwer

  Om een stijging van de zeespiegel met zo'n 3 meter aan te kunnen, zijn inderdaad forse investeringen in bijvoorbeeld dijkverhogingen nodig, want anders houden ze niet alleen in de Randstad hun voeten niet droog, maar ook op een groot deel van het platteland. Als we het tenminste tot zo'n grote stijging van de zeespiegel laten komen. Om dat te voorkomen hebben we bijvoorbeeld een echt klimaatakkoord nodig.

 • farmerbn

  Flauwe kul die 3 meter. Waar moet dat water vandaan komen? Als ze menen dat het van het smeltende ijs moet komen, moeten ze maar eens goed gaan rekenen. Zoveel ijs smelten vraagt enorm veel tijd en er kan maar een korte tijd per jaar ijs smelten. De overige maanden vriest het namelijk. KNMI zei "zou kunnen" maar waarschijnlijk met een kans van nul. Broodje aap verhaal en de linkse politiek trapt er weer in.

 • agrobosbouwer

  Die 3 meter halen blijkt niet zo moeilijk te zijn: per seconde stroomt er namelijkdoor de opwarming van de aarde 14.000 ton water afkomstig van smeltende gletsjers de zee in. Dat de ijskap op Antarctica in een verontrustend tempo smelt is bekend, maar NASA-wetenschappers hebben nu ook een enorme holte ontdekt onder de Thwaites-gletsjer. Die bevatte ooit 14 miljard ton ijs maar vertoont nu een gigantische leegte. Het grootste gedeelte van die 14 miljard ton verdween de afgelopen drie jaar. De holte bevindt zich tussen het ijs van de gletsjer en het onderliggende grondgesteente. Het ‘gat’ is bijna 300 meter hoog en meet 10 bij 4 km. Met een oppervlakte van 40 vierkante kilometer is hij ongeveer net zo groot als de gemeente Schiermonnikoog.

  Het zou dus inderdaad ook zomaar meer dan 3 meter stijging van de zeespiegel kunnen worden.....

 • veehouders

  " Hij richt zich niet tegen boeren in het waterschap". Als je al zijn plannen leest waar hij mee komt is hij tegen alle boeren.is hij tegen alle boeren.

 • Gat

  De nasa heeft ontdekt. Kan jouw filmpje sturen van een klimaatwetenschapper, die vertelde dat de nasa toen een grote meetfout had gemaakt. Mja dat vertellen ze jou niet zei de wetenschapper!

 • Gat

  Agrobosbouwer het gat is bijna 300 meter hoog? Gaten zijn meestal dieptes. Als in dat gat al het ijs smelt komt er ruimte in het gat voor meer water. Immers had je ooit opgelet bij scheikunde, dan weet je dat water uit zet als het bevriest. Drijfijs bv heeft totaal geen effect op zeespiegelstijging. Drijsijs smelt houden we ruimte over. Immers al het ijs onder zeeniveau neemt meer ruimt in vaste vorm dan vloeibaar.

 • agrobosbouwer

  #Gat: Als je graag een klimaatontkenner wil zijn, dan is dat natuurlijk je goede recht! Net zo goed als anderen het recht hebben om - al was het maar voor de veiligheid van hun kinderen - het (zo goed als) zekere voor het onzekere te kiezen, toch?

 • torrarica

  Moet maar eens naar een filmpje op you tube kijken van econoom Hans Labohm
  uit Amsterdam.onder de titel: Verspilling is zonde. Hij werkt met feiten en metingen in plaats van aannames Volgens hem is de maximale zeespiegelstijging 20 cm in 100 jaar .Hij laat nog veel meer interessante feiten en cijfers zien waarom de co2 hysterie wel een beetje overdreven is

 • koestal

  dan maar geen weidegang,anders vertrappen de koeien de zode

 • Gat

  Daarom woon ik in brabant 15 m boven nap mijn kindjes verdrinken niet. Ik heb me al voorbereid op het klimaat moest het zo gek worden als jij gelooft.
  Ik ben geen klimaat ontkenner! Klimaat veranderd. Ik ben gewoon realistisch. Zou het niet beter zijn om ons geld in milieu problemen in india, bangladesh waar ze zeeschepen slopen en troep in de zee loopt en waar rivieren riolen zijn voor al de rommel. Google maps sateliet en speur de kust maar af!
  Wij halen er goedkoop onze kleding en dumpen de afgedankte zeeschepen er.
  Daar is met heel weinig input zoveel vooruitgang te halen. Het zou tevens ook netjes zijn van het westen om het zo te doen.

 • koestal

  wat een fantasie en volksverlakkerij.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.