Home

Nieuws 2 reacties

Coalitie oordeelt zuinig over veenweideplan

De initiatiefnota van D66 en GroenLInks over de aanpak van veenweideproblematiek kan binnen de coalitie niet op voorhand op veel enthousiasme rekenen.

Het CDA zegt in een eerste reactie dat het Planbureua voor de Leefomgeving nog aan het rekenen is met de klimaatvoorstellen en dat het wachten daarop is. Inhoudelijk geeft Tweede-Kamerlid Jaco Geurts geen reactie op de ideeën van coalitiepartnmer D66 en oppositiepartij GroenLinks.

Klimaatmaatregelen behapbaar en betaalbaar

VVD-Kamerlid Helma Lodders wijst ook naar de doorrekeningen van de klimaattafels. Zij zegt dat klimaatmaatregelen behapbaar en betaalbaar moeten zijn. “Het klimaatprobleem lossen we alleen op als we iedereen meenemen en het voor iedereen betaalbaar is. Dat betekent dat we niet lichtzinnig moeten omgaan met de boeren, die door dit soort voorstellen hard getroffen kunnen worden.”

Gecoördineerde aanpak van bodemdaling

De ChristenUnie pleit net als D66 en GroenLinks voor een gecoördineerde aanpak van de bodemdaling in Nederlandse veenweidegebieden. Daar wordt ook in het ontwerp-klimaatakkoord naar verwezen. “Het doel is om in 2030 één Mton CO2 te besparen. Daarmee neemt de landbouw een grote verantwoordelijkheid in het totaal aan maatregelen. In het veenweidegebied is een mix van maatregelen nodig, van peilopzet tot onderwaterdrainage”, zegt Kamerlid Carla Dik- Faber.

Initiatieven vanuit de sector

Zij vindt dat GroenLinks en D66 in hun initiatiefnota veel vergen van boeren, in een periode dat de melkveehouderij het al zwaar heeft. “Laten we daarom zoveel mogelijk aansluiten bij initiatieven die vanuit de sector zelf komen, zoals de aandacht voor bodemgezondheid, het sluiten van kringlopen en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.”

Laatste reacties

  • c.ferdinands

    allemaal makkelijk praten over andermans zaken deze voorstellen is de dood in de pot voor deze boeren in die gebieden.

  • farmerbn

    D'66 en groen links gaan steeds meer en vaker het landbouwbeleid bepalen. Pas daar mee op.

Of registreer je om te kunnen reageren.