Home

Nieuws

€ 10 miljoen voor droogtebestrijding in Peelregio

Waterschap Aa en Maas heeft € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor groot onderhoud aan de Peelkanalen vanaf 2020.

Het gaat om het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal. Dat meldt het waterschap. De kanalen worden onder andere gebaggerd om water beter aan- en af te voeren. Zo kan er meer water naar de Peelregio voor landbouw en natuur. Ook Noord-Limburg en Noordoost-Brabant profiteren van deze extra wateraanvoer volgens het waterschap.

Rijkswaterstaat, waterschap Limburg en waterschap Aa en Maas gaan het werk gezamenlijk uitvoeren. Iedere partij knapt de kanalen op die zij zelf beheren.

Groot onderhoud

Het groot onderhoud omvat onder andere het baggeren van de kanalen. Door modder en sliblagen te verwijderen verbetert de wateraanvoer, -afvoer en -kwaliteit. Daarnaast worden de kades langs de kanalen weer op de juiste hoogte gebracht, verstevigd en lekkages worden gedicht. Onderhoudspaden langs de kanalen worden hersteld om ook in de toekomst het water goed en veilig te kunnen beheren. Ook worden stuwen gerenoveerd en zodanig geautomatiseerd dat de waterbeheerder het water straks slimmer kan sturen.

Kwetsbare natuur

Met het op orde brengen van de Peelkanalen wordt niet alleen gewerkt aan droogtebestrijding en het voorkomen van wateroverlast, ook wordt kwetsbare natuur in beken en Peelvenen beter beschermd tegen extreme droogte.

In 2019 worden de detailontwerpen uitgewerkt en start de aanbesteding van de werkzaamheden. In 2020 starten de daadwerkelijke werkzaamheden die dan in 2022 klaar moeten zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.