Home

Nieuws 13 reacties

Stalcapaciteit bepaalt stikstofruimte

De stikstofruimte van bedrijven rond natuurgebieden zal worden bepaald op basis van de gerealiseerde stalcapaciteit.

Bedrijven die vergunning hebben voor meer capaciteit maar dat nog niet hebben gerealiseerd, kunnen onder voorwaarden die latente ruimte toch aanwenden.

Dat zijn elementen van een hoofdlijnenakkoord tussen provincies en rijk, waarover afgelopen vrijdag minister Carola Schouten en de verantwoordelijk gedeputeerden het eens zijn geworden. Provincies en minister hebben besloten om over de hoofdlijnen nog niet inhoudelijk te communiceren. Vrijdagavond na het overleg kwam er een mededeling waarin letterlijk stond dat de provincies en het kabinet het ‘op hoofdlijnen eens waren geworden’, maar wat de hoofdlijnen zijn werd niet vermeld.

Innovatieve maatregelen

De nog niet gerealiseerde vergunde ruimte (ook wel latente ruimte genoemd) blijft mogelijk beschikbaar als boeren kunnen laten zien dat ze met innovatieve maatregelen de stikstofuitstoot binnen de perken houden.

In de provinciale beleidsregels worden geen dier- of fosfaatrechten ingenomen. In de provinciale regels voor intern- en extern salderen gaat het alleen om de stikstofruimte.

Provinciale beleidsregels

De insteek van het rijk is dat de vrijkomende stikstofruimte voor 70% weer voor economische activiteiten kan worden aangewend. In de provinciale beleidsregels bestaat de mogelijkheid dat percentage aan te passen.

Het kabinet is van plan voor de fosfaat- en dierrechten aanpassingen op te nemen in de Meststoffenwet. Dat was ook al aangekondigd in de kabinetsbrief van 4 oktober. Tot die aanpassing, die begin volgend jaar wordt verwacht, zal het niet mogelijk zijn extern te salderen met veehouderijbedrijven.

Als bedrijven door de overheid worden opgekocht in het kader van de stikstofproblematiek, worden de fosfaat- en dierrechten daarbij mogelijk geschrapt.

Lees verder onder de tweet

Provinciebesturen aan zet

Het hoofdlijnenakkoord werd vorige week maandag al gesloten. Toen hadden Schouten, de twaalf gedeputeerden en minister-president Mark Rutte het akkoord al van een fiat voorzien. De bedoeling was dat het vrijdag zou worden beklonken met een formele klap. Het zijn echter de provinciebesturen (gedeputeerde staten) die formeel een besluit moeten nemen over de beleidsregels. Dat gebeurt naar verwachting begin volgende week.

Friesland houdt ondanks de afspraken in IPO-verband vast aan de eigen aanpak, laat de provincie weten. “Provincie Fryslân probeert met de Friese Aanpak aan te sluiten bij het rijk en IPO. Echter, het verloop van de Friese Aanpak staat voor ons voorop.”

Maximumsnelheid in maart omlaag

Ondertussen heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat de verlaging van de maximumsnelheid overdag op snelwegen in maart zal ingaan. De verlaging van de maximumsnelheid is nodig om de stikstofuitstoot van het verkeer naar beneden te brengen.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Dus boerenstikstof naar bedrijven die nooit iets aan stikstof gedaan hebben. Je kunt er nu nog niks tegen doen en later ben je te laat. Wedden?

 • Hoe zit het met de industrieën rond de Natura 2000 gebieden die geen NB vergunning hebben en wel stikstof uitstoten worden die zomaar gedoogd zonder NB vergunning? LTO leg daar eens eerst de vinger op ipv de boeren weer lastig te vallen.

 • kleine boer

  Dus eerst ruimte gekocht voor de vergunning en die nu afgeven aan iemand/bedrijven die geen of te weinig hebben om die te helpen? En dat kan zomaar?

 • Ze willen NIET wachten op de uitkomsten van het mesdag onderzoek ,want dan gaan ze met de billen bloot.

 • rverheij

  Ammoniak uitstoot reduceren door meer weidegang, wat n bullshit. Als koeien in de wei zijj staat de stal nog steeds uit te stoten en in de wei word ook !!ammoniak gevormd uit de urine.
  De ureum uit de urine word in de grond ook omgezet in amoniak.
  En gaan we dan voorbij aan de giga overbemesting op de plek van de vlaai of zeikplek.

 • Kringloopboer

  Valt mee ligt aan het aantal dieren per weide seizoen per ha .
  Als je gewoon aan stand beweiding doet voor bijv jongvee .
  Is wat anders dan een uitloop aan de stal van 2 ha voor 100 melkkoeien die 95% van het voer in de stal moeten ophalen .
  Gr kringloopboer

 • Kringloopboer

  Daarom ben ik ook voorstander van een max aan fosfaatrechten per ha .
  Dan ben je op termijn van al het gezeik af omdat dat ook weer gevolgen heeft voor de stikstof emmesie.
  Gr kringloopboer

 • Attie

  Mooi dat Rutte er bij aan tafel zat!!
  Gr kringloopboer

 • Zuperboer

  Wordt er nu tóch getornd aan reeds verleende NB-vergunningen. Dit is voer voor juristen.

 • BIG200012

  Als landbouw sector moet je met dit akkoord niet instemmen , vergund is vergund ,ook met niet geraliseerde stalruimte,even ter herhinnering bij het niet hebben van een Nb vergunning was het mogelijk dat je gekort werd op de toeslagrechten bij het niet hebben van een vergunning. (Bij controle NVWA)Bij dit akkoord draait de overheid aan de knoppen.Hoe zit het met de overige bedrijven , is hier ook gehandhaafd?

 • BIG200012

  Als landbouw sector moet je met dit akkoord niet instemmen , vergund is vergund ,ook met niet geraliseerde stalruimte,even ter herhinnering bij het niet hebben van een Nb vergunning was het mogelijk dat je gekort werd op de toeslagrechten bij het niet hebben van een vergunning. (Bij controle NVWA)Bij dit akkoord draait de overheid aan de knoppen.Hoe zit het met de overige bedrijven , is hier ook gehandhaafd?

 • Henk.visscher

  als ze dit zo willen doen mogen ze ook de bedrijven in andere sectoren die de ruimte nog niet hebben benut alsnog geven, en bedrijven die geen mileuvergunning hebben moeten hun productie stoppen,anders meet je met 2 maten

 • T. Snetselaar

  Bovenstaand artikel staat vol met aannames, mogelijk dit... mogelijk dat....
  Gevaarlijk om in deze tijd zo het nieuws te brengen. Duidelijk is dat er nog een ei gelegd moet worden in Den Haag. Dus beste is goed lobbywerk door Dijkhuizen en consorten en verder geen paniekverhalen. Kan allemaal weer anders worden!
  Of wordt Boerderij ook beter van sensatie brengen?

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.