Home

Nieuws 2 reacties

Senaat maakt zich op voor derogatie en spoedwet

Als het allemaal in de planning past en er geen politieke of andere complicaties zijn, behandelt de Eerste Kamer nog voor het kerstreces twee wetten die landbouwminister Carola Schouten graag snel wil doorvoeren.

De eerste wet van Schouten die nog voor het eind van het jaar zou moeten worden behandeld, is de wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van het Zesde Actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn. In de wetswijziging is onder andere geregeld dat er sectorale stikstof- en fosfaatplafonds komen in de Meststoffenwet. In de Tweede Kamer stemden PVV en Forum voor Democratie tegen de derogatie. De wet wordt in de laatste vergaderweek behandeld in de Eerste Kamer.

Spoedwet aanpak stikstof

Of de Spoedwet aanpak stikstof dan ook nog op de agenda komt, is de vraag. Een deel van de Eerste Kamer (waaronder de coalitiepartijen) wil de behandeling daarvan voor het eind van het jaar afwikkelen, omdat met de wet de mogelijkheden worden gecreëerd om de bouw van woningen, infrastructurele werken en wegen weer op gang te brengen. Een ander deel wil zich niet laten opjagen en vraagt om een zorgvuldige behandeling.

De commissie voor landbouw en economische zaken van de Senaat neemt dinsdag 10 december een besluit over de agendering van de Spoedwet aanpak stikstof.

Landbouwminister Schouten heeft aangegeven dat ze beide wetten voor het einde van dit jaar wil behandelen. Een optie is dat de behandeling wel begint, maar dat die wordt afgerond in de eerste vergadering na het reces in januari.

Voor stikstofwet steun oppositie nodig

Vooral voor de stikstofwet moet de minister steun zoeken bij oppositiepartijen. Als de politieke steun in de Eerste Kamer beperkt blijft tot de partijen die in de Tweede Kamer voor de wet stemden, zal de stikstofwet stranden. Cruciaal is de vraag of de PvdA in de senaat – in tegenstelling tot de Tweede Kamerfractie – voor de wet stemt. Met steun van de PvdA in de Eerste Kamer is er een meerderheid voor de stikstofwet.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

  • wilhelmus01

    Wijziging van de meststoffen wet is gewoon diefstal mogelijk maken van rechten die eigendom zijn!!

  • Rutte laat zich gijzelen door D66 ,daar krijgt hij nog spijt van .Je ziet de VVD al zakken in de peilingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.